TR | EN
Fakülte Halkla İlişkiler Sorumluları
Fakülte Halkla İlişkiler Sorumluları Doç. Dr. Şirin Şengel (Dekan Yardımcısı)
Fakülte Sorumlusu / Başkan Doç. Dr. Şirin Şengel (Dekan Yardımcısı)
GİT Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Ayşe Sarıtaş
GS Bölümü Sorumlusu Öğr. Gör. Parvin Ghorbanzadeh Dizaji

 

Fakülte ve Bölümlerin gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği sergi, konferans, çalıştay, oryantasyon vb. etkinliklere ilişkin duyuru metinlerinin hazırlanmasından; üniversitenin Halkla ilişkiler birimine iletilmesi ve takibinden, Fakülte ve Bölüm etkinliklerine ilişkin afiş ve davetiyelerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibinden, Üniversite ve Fakülte internet sayfalarında etkinlik duyurularının sağlanması ve takibinden, etkinlik sürecinin görseller ile belgelenmesi ve yayımlanması sürecinden sorumludur. Fakülte Halkla İlişkiler Sorumluları, Fakülte Sergi Komisyonu, Fakülte Web Düzenleme ve Güncelleme Sorumlusu ve Fakülte Sosyal Medya ve Tanıtım Sorumlusu ile koordineli olarak çalışmalıdır. Fakülte Halkla İlişkiler Sorumluları ilgili Dekan Yardımcısına gerekli bilgilendirmeyi zamanında yapmakla yükümlüdür. Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir.