TR | EN
Fakülte Mezuniyet Komisyonu
Fakülte Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
Başkan Prof. Düriye Kozlu İsmailoğlu (Dekan)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
Üye Doç. Serenay Şahin
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel Yurtkulu
Üye Araş. Gör. Dr. Hatice Server Kesdi
Üye Öğr. Gör. Parvin Ghorbanzadeh Dizaji
Üye Araş. Gör. Şeyma Ekice
Üye Araş. Gör. Serenay Anık Gök
Üye Öğrenci Temsilcisi (Asil)
Üye Öğrenci Temsilcisi (Yedek)

 

Fakülte Mezuniyet Komisyonu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; stratejik plan doğrultusunda mezun durumunda olan öğrencilerle Fakülte arasındaki iletişimi sağlamak, mezuniyet programını hazırlamak ve yürütmekle yükümlüdür. Fakülte Mezuniyet Komisyonu Dekan, ilgili Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ya da Bölüm Başkanı Yardımcısı, Araştırma Görevlisi, mezun olabilecek bir asil ve bir yedek öğrenciden oluşur. Öğrenci seçimi ortalaması en yüksek iki öğrencinin belirlenmesi ile sağlanacaktır. Güz yarıyılında en az bir, bahar yarıyılında daha sık toplantılar yapılarak mezuniyet çalışmalarını koordine eder. Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir. Fakülte Mezuniyet Komisyonu Rektörlüğün mezuniyet takvimi ve içeriği ile ilgili tasarrufları dikkate alarak;

  • Mezun olacak son sınıf öğrencilerinin mezuniyet etkinlikleri ile görüşlerini değerlendirir.
  • Öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini değerlendirir.

Bölüm Mezuniyet Komisyonu

Bölümler, her yıl Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecek, Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkanlığının belirleyeceği en az iki üyeden oluşan Bölüm Mezuniyet Komisyonunu kurmak, mezuniyet törenine katılacak öğrencilerle ilgili istatistiki bilgileri edinmek, Üniversitenin belirlediği mezuniyet töreni ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve tören sürecini yürütmekle yükümlüdür. Komisyon mezun olma durumundaki öğrencilerin tespiti, transkriptlerinin ve tek ders sınav hakkının incelenmesini sağlar.