TR | EN
Fakülte Sergi Komisyonu
Fakülte Sergi Komisyonu Doç. Dr. Şirin Şengel (Dekan Yardımcısı)
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Müge Selçuk
Üye Doç. Serenay Şahin
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Bahar
Üye Araş. Gör. Dr. Hatice Server Kesdi
Üye Öğr. Gör. Parvin Ghorbanzadeh Dizaji
Üye Öğr. Gör. Tunçemre Doğramacı
Üye Öğr. Gör. Latif Koşu
Üye Öğr. Gör. Gaye Kalavlı
Üye Araş. Gör. Şeyma Ekice

 

Fakülte ve Bölümler tarafından Fakülte Sergi Salonunda, il içinde ve il dışında diğer sergi salonlarında öğrenci, öğretim elemanı ve konuk sanatçılar tarafından açılacak sergilere ilişkin takvim oluşturulmasından, serginin ön hazırlıklarının yapılması, serginin hazırlanması, serginin fotoğraf ve video ile belgelenmesi, sergi bilgilerinin ve görsellerinin ilgili komisyonlara ve birim sorumlularına duyurulmasından sorumludur. Ayrıca Rektörlüğün talebi doğrultusunda Rektörlük ve diğer birimlerin sanat ve tasarım eserleri ile donatılması için  uygun eser seçimi ve yerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Fakülte Sergi Komisyonu Başkanı Fakülte Tasarım Komisyonu Başkanlığına ve Fakülte Halkla İlişkiler Sorumlularına bilgilendirme yapılmasından, serginin organizasyonundan, sergi sürecinin takibinden ve sürecin sonuçlandırılmasından sorumludur. Ayrıca ilgili Dekan Yardımcısına sergi süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi zamanında yapmakla yükümlüdür. Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir.