TR | EN
Fakülte Tasarım Komisyonu
Fakülte Tasarım Komisyonu Doç Dr. Şirin Şengel (Dekan Yardımcısı)
Başkan Öğr. Gör. Gaye Kalavlı
Üye Araş. Gör. Dr. Hatice Server Kesdi
Üye Öğr. Gör. Parvin Ghorbanzadeh Dizaji
Üye Öğr. Gör. Tunçemre Doğramacı
Üye Öğr. Gör. Latif Koşu
Üye Öğr. Gör. Stefanie Aydın
Üye Öğr. Gör. Natasja Billau

 

Fakülte ve Bölümler tarafından gerçekleştirilecek sergi, çalıştay, oryantasyon, konferans vb. akademik etkinlikler için gerekli afiş, broşür, davetiye gibi ürünlerin tasarlanmasından, çıktı olarak temininden ve ürünlerin Sergi Komisyonu Başkanlığına ve Fakülte Halkla İlişkiler Sorumlusuna iletilmesinden sorumludur. Fakülte Tasarım Komisyonu Başkanı, Sergi Komisyonu Başkanı ve Fakülte Halkla İlişkiler Sorumluları ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını yürütmekle, ilgili Dekan Yardımcısına planlama ve yürütme sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi zamanında yapmakla yükümlüdür. Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir.