TR | EN
Fakülte Oryantasyon ve Tanıtım Günleri Komisyonu
Fakülte Oryantasyon ve Tanıtım Günleri Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
Fakülte Sorumlusu / Başkan Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
GİT Bölümü Sorumlusu Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir
GS Bölümü Sorumlusu Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir
Üye Araş. Gör. Dr. Hatice Server Kesdi
Üye Araş. Gör. Şeyma Ekice (Oryantasyon Programının Hazırlanması)
Üye Araş. Gör. Murat Topaloğlu

 

Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize Fakülte, Bölüm ve Yerleşkelerin akademik ve idari tanıtımının yapılması, fiziki mekânların gezdirilmesi, sosyal olanaklarla ilgili bilgi verilmesi, Erasmus, Farabi, Mevlana programlarının açıklanması, ders takip ve sınav yönetmeliğinin açıklanması ile ilgili bilgilendirme sunumlarının ve gerekli görsellerin hazırlanmasından sorumludur. Tanıtım günlerinde Fakültenin tanıtılması ile ilgili hazırlıklardan ve tanıtımının yapılmasından sorumludur. Fakülte Oryantasyon Komisyonu Tasarım Komisyonu, Fakülte Halkla İlişkiler Sorumlularına ve Fakülte Web Düzenleme ve Güncelleme Sorumlusu ile çalışarak gerekli bilgi ve görsel akışının sağlanması ve takibinden sorumludur. Fakülte Oryantasyon Komisyonu ilgili Dekan Yardımcısına gerekli bilgilendirmeyi zamanında yapmakla yükümlüdür. Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir.