TR | EN
Fakülte Burs ve Yardım Komisyonu
Fakülte Burs ve Yardım Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Elif Avcı (Dekan Yardımcısı)
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kınam
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge Selçuk
Üye Dr. Öğr. Üyesi Emel Yurtkulu
Üye Araş. Gör. Dr. Hatice Server Kesdi
Üye Araş. Gör. Şeyma Ekice
Üye Araş. Gör. Serenay Anık Gök

 

Burs ve Yardım Komisyonu Burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirmek ve bunları Fakülte Yönetim Kurulu’na sunmak, Akademik yarıyıl başında Öğrenci Danışmanları tarafından öğrencilerden alınan burs başvuru Formlarını değerlendirmek ve  burs Komisyonuna gelen dilekçeleri karara bağlamakla yükümlüdür.  Burs ve Yardım Komisyonunun görevleri arasında Öğrenci Danışmanlarımız vasıtası ile sadece istekte bulunanların değil gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilip (Anne-baba, Gelir durumu, Kardeş sayısı, Okuyan kardeş sayısı vb. ) durumlarının dikkate alınarak sıralamanın yapılması ve zamanında bildirimin yapılması, Fakültemizde Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin de olanak ölçüsünde bu ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından seçilmesi konusunda çalışmaların yapılması yer alır. Dekanlık gerekli görüldüğü takdirde komisyon Başkanı ve üyelerinde değişiklik yapabilir.