TR | EN
Derslere ait Öğrenim Kazanımları ve Program Çıktısı İlişkileri

Derslere ait Öğrenim Kazanımları ve Program Çıktısı İlişkileri

Ders – Program Kazanımları Tablosu (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Ders Adı

Derse Ait Öğrenim Kazanımları

Katkı Sağladığı Program Çıktısı

1. Yarıyıl

 

 

Temel Tasarım I

1- Temel tasarımın ilkelerini öğrenmek

2- Bir kompozisyonda yer alan temel tasarım öğelerin birbirleriyle olan ilişkisini kavramak

3- Çok boyutlu düşünmeyi ve ilişkiler ağını kurgulamayı öğrenmek

PÇ2

PÇ5

PÇ6

PÇ7

 

Desen I

1- Çizimin temel kavramlarını öğrenmek

2- Oran, ölçü, plan ve form kavramlarını tanımak

3- Çizimin temel tekniklerini öğrenmek

4- Figür, obje ve mekân çizimini öğrenmek

5- Gördüğünü iki boyutlu yüzeye doğru bir şekilde aktarmak

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ8

 

Sanat Tarihi I

1- Geçmiş uygarlıkların sanat eserlerindeki toplumsal ve tarihsel değerlerini açıklar.

2- Farklı kültürler arasındaki sanat ilişkilerini değerlendirir.

3- Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirir.

4- Sanatın kökenine dair kuramları açıklar.

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Sanat Kavramları

1- Sanat ve sanatla ilgili kavramları öğrenir ve Sanat eğitiminin gerekliliğini kavrar.

2- Sanatçının toplumdaki yerini bilir.

3- Sanat eserinin oluşum sürecini ve bir ürünün sanat eseri sayılabilmesi için gerekli ögeleri öğrenir.

4- Kuramsal, felsefe ve sosyolojik tartışmalar doğrultusunda sanat nesnesinin gelişim sürecini kavrar.

5- Sanat nesnesini oluşturan tasarım eleman ve ilkelerini öğrenir.

6- Sanat kuramlarının neler olduğunu öğrenir ve bu kuramları kavrar.

7- Sanat tarihi sürecinde geçen izmleri kavrar.

8- Görsel sanatlarda müze eğitiminin önemini kavrar.

9- Sanat eleştirisi yöntemini öğrenir.

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Görsel İletişim

1- Görsel iletişim araçlarının evrimini tarihsel bir sırada yorumlayabilme.

2- İletişim araçlarının sanat ortamına etkisini açıklayabilme.

3- Görsel iletişim tekniklerini yaratıcı tasarım sürecinde kullanabilme.

PÇ1

PÇ10

Temel Bilgisayar I

1- Bilgisayarı oluşturan donanımsal parçaları öğrenir

2- Windows ve MacOS işletim sistemlerini öğrenir

3- Sunum hazırlar, sayfa ve metin düzenler

4- İnternet bilgisi edinir

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ulusal değerleri kavrama

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Tük Dili I

1- Türkçenin tarihçesini ve önemini kavrar

2- Konuşma ve yazma dilini doğru kullanır

3- Türkçenin özelliklerini bilir.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

İngilizce I

1- İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme

2- Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme

3- İngilizce diyalogları anlayabilme

4- İngilizce bir metni okuyup anlayabilme

5- Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme

6- Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

2. Yarıyıl

 

 

Temel Tasarım II

1- Temel tasarım prensiplerini ve renk kuramını öğrenme.

2- Temel tasarım elementleri ve temel tasarım prensiplerini kompozisyonlar içinde kullanarak görsel dilini geliştirme.

3- Sorgulama ve analiz etme yetisini kazanma.

PÇ2

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Desen II

1- Desen tekniklerini geliştirmek

2- Bireysel ve özgün çizim yaklaşımını oluşturmak

3- Deseni bir anlatım aracı olarak projelerde kullanmak

4- Figür, obje ve mekân çizimini öğrenmek

5- Çizgi, yüzey ve hacim ilişkilerini kavramak ve uygulamak

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ8

Sanat Tarihi II

1- Görsel sanatların ortaya çıkış süreçlerini ve üslupsal özelliklerini açıklar.

2- Batı sanatının farklı dönemlerine ait örneklerini felsefi, ikonografik ve estetik açıdan çözümler.

3- Kendi sanat çalışmaları için kuramsal alt yapı oluşturur.

PÇ2

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Temel Fotoğraf

1- Kullanım amaçlarına göre fotoğraf makinesini seçebilecektir.

2- Kullanım amaçlarına göre objektif seçebilecektir.

3- Işığın kaynağını ve yönünü tespit edebilecektir.

4- Otomatik ayarlarla fotoğraf çekebilecektir. 

5- Manuel (elle) ayarlarla fotoğraf çekebilecektir

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

 

Yazı ve Tipografi

1- Alfabenin tarih sürecindeki gelişimini bilir.

2- Baskı yazılarında kullanılan yazı karakterlerinin yapısal özelliklerini bilir.

3- Günümüzde kullanılan font ve yazı aileleri hakkında bilgi sahibi olur.

4- Tipografide kullanılan unsurları, uyulması gereken kuralları bilir ve uygular.

5- Dizgi bloklama yöntemlerini bilir ve tasarımlarında kullanır

PÇ1

PÇ3

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

Temel Bilgisayar II

1- Vektörel ve piksel tabanlı programları tanır

2- Tasarım programlarını kavrar ve kullanır

3- Tasarım fikirlerini uygulamada bilgisayarı etkin olarak kullanır

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ulusal değerleri kavramak

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Tük Dili II

1- Edebi metinleri tanır, söz varlığını genişletir

2- Konuşma ve yazma dilini doğru kullanır

3- Türkçenin özelliklerini, yapısını bilir.

4- Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

İngilizce II

1- İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme

2- Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme

3- İngilizce diyalogları anlayabilme

4- İngilizce bir metni okuyup anlayabilme

5- Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme

6- Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

3. Yarıyıl

 

 

Bilgisayarlı Grafik Tasarım I

1- Bilgisayarda tasarım yapabilecek yazılımları kavrama ve tasarıma uygun yazılımı kullanabilme yeteneği

2- Geliştirilen fikirleri uygulamada tasarım yazılımlarını etkin olarak kullanabilme

3- Bilgisayarın sunduğu olanakları tasarımlarında etkin biçimde kullanmanın yollarını araştırma

PÇ1

PÇ2

PÇ9

PÇ10

Tipografi 1

1- Tipografi ile harf üsluplarını tanıma.

2- Tasarımın amacına uygun yazı stillerini seçebilme.

3- Tipografinin uygulandığı her alana yönelik tasarım yapabilme

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ7

PÇ8

 

Görsel Tasarım Tarihi

1- Görsel iletişim tasarımı tarihinde geçmiş dönemlerin akım ve hareketleri hakkında bilgi

2- Görsel iletişim tasarımı tarihinde önde gelen sanatçı ve tasarımcılar, çalışmalarındaki yaklaşım ve anlayışları hakkında bilgi.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Temel Fotoğraf Uygulamaları

1- Fotoğraf teknolojisini kendi amacı doğrultusunda kullanmak

2- Fotoğraf kullanım alanlarını bilmek

3- Farklı fotoğraf türlerinde fotoğraflar üretmek

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

4. Yarıyıl

 

 

Bilgisayarlı Grafik Tasarım II

1- Bilgisayarda tasarım yapabilecek yazılımları kavrama ve tasarıma uygun yazılımı kullanabilme yeteneği

2- Geliştirilen fikirleri uygulamada tasarım yazılımlarını etkin olarak kullanabilme

3- Bilgisayarın sunduğu olanakları tasarımlarında etkin biçimde kullanmanın yollarını araştırı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Tipografi II

1- Tipografi ile harf üsluplarını tanıma.

2- Tasarımın amacına uygun yazı stillerini seçebilme.

3- Tipografinin uygulandığı her alana yönelik tasarım yapabilme

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

Etkileşim ve Arayüz Tasarımı

1- Yaygın ağ sayfa yapısı ve anatomisini öğrenir

2- Html, tanımı ve uygulama örnekleri kavrar

3- Sayfada kullanılacak görsellerin optimizasyonunu öğrenir

4- Buton yapımını uygular

5- Hiperlinklerle veri gönderiminin uygular

6- Sitenin server’a yüklenmesi (upload) öğrenir

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ9

5. Yarıyıl

 

 

Multimedya Tasarımı

1- Çoklu ortam materyalleri üretir, farklı amaçlarla kullanır.

2- Hazırlanmış olan çoklu-ortam materyallerini değerlendirir, yorumlar.

3- Çoklu ortam materyallerini bileşenlerine göre düzenler, değerlendirir.

4- Çoklu ortamlar aracılığıyla iletişim faaliyetlerini yürütür

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Sanat ve Tasarım Kültürü

1- Sanat ve Tasarımın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak

2- Sanat, tasarım ve kültür ilişkisini kavramak

PÇ2

PÇ4

PÇ7

PÇ8

PÇ10

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon I

1- Üç boyutlu hareketlendirme yöntemlerini açıklayabilecektir.

2- Üç boyutlu karakterlerin hareketlendirmelerini tasarlayabilecektir

3- Karakterlerin hareketlerini bilgisayar ortamında sunabilecektir

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Kurgu Teknikleri I

1- Görüntü ve seste kurgunun amacını tanımlayabilecektir.

2- Bant kurguyu tanımlayabilecektir.

3- Masaüstü kurgu yapılabilmesi için gerekli donanımlar ve bağlantıları kullanabilecektir.

4- Masaüstü kurgu sistemlerini kullanabilir.

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

6. Yarıyıl

 

 

Sosyal Sorumluluk Tasarımı

1- Öğrencinin sosyo-kültürel sorunlara ilişkin yaptığı araştırmalar sonucunda sosyal sorumluluk bilinci artar.

2- Öğrenciler sorunlara karşı yaratıcı çözümler üretebilir. Öğrenciler problemi analiz etme, irdeleme yöntemlerini öğrenir

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon II

1- Üç boyutlu hareketlendirme yöntemlerini açıklayabilecektir.

2- Üç boyutlu karakterlerin hareketlendirmelerini tasarlayabilecektir

3- Karakterlerin hareketlerini bilgisayar ortamında sunabilecektir

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Fotoğraf Atölye

1- Kavramsal ve uygulamalı olarak Fotoğraf Projesi'ni tanımlayabilecek ve kurgulayabilecektir.

2- Fotoğrafın uygulama türlerini kavrayabilecek ve kendi tarzını yaratabilecektir.

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Kurgu Teknikleri II

1- Müzik klibi, video, film kurgusu yapabilecektir.

2- Drama kurgusu yapabilecektir.

3- Duraksamalı Hareket (stop-motion) tekniğiyle animasyon hazırlayabilecektir.

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

7. Yarıyıl

 

 

Portfolyo Tasarımı

1- Kişisel gelişimlerini gösteren görsel ve yazılı belgeleri sunma biçimlerini öğrenme

2- Kurumsal tasarım çalışmasının portfolyosunu hazırlayıp sunma

3- Basılı ve sayısal sunum hazırlama tekniklerini uygulama

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

Disiplinler Arası Tasarım Stüdyo

1- Sanat ve tasarıma yönelik evrensel değerleri, temel ilke ve kuralları kullanma becerisini kazanır.

2- İki ve üç boyutlu kompozisyonları oluşturan öğelerin özelliklerine karar verir.

3- Kompozisyonda yer alan öğeleri ilişkiyi ve bütünlüğü sağlayacak şekilde düzenler.

4- Eleştirel bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazanır

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

8. Yarıyıl

 

 

Görsel İletişim Projesi

1- Bir konu ya da problemi çözmeyi amaçlayan uygun bir proje önerisi hazırlar, öneriyi yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

2- Bir projeye ilişkin süreçleri planlar.

3- Proje için gerekli olan kuramsal ve teknik alt yapıyı hazırlar.

4- Projeyi verilen sürede ve planlanan şekilde sonlandırır.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ10

Reklam Tasarımı

1- Reklam tasarım sürecini açıklayabilmek ve uygulayabilmek

2- Reklam tasarımı için gerekli araştırmaları yapabilmek

3- Geleneksel ve yeni medya mecralarına uygun reklam tasarımları yapabilmek

PÇ1

PÇ3

PÇ5

PÇ6

Seçmeli Stüdyo Dersleri

 

 

Grafik Tasarım Stüdyo I

1- Grafik tasarımın görsel dilini çözümleyerek yaratıcı bir şekilde uygulayabilme

2- İki boyutlu yüzeyde, görsel ve tipografik unsurlar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

İleri Fotoğraf Teknikleri

1- Renkli fotoğrafların üretiminde uzmanlaşabilecektir.

2- Farklı fotoğrafçılık tiplerinin üretim yöntemlerini uygulayabilecektir.

3- Stüdyoda ve lokasyonda fotoğraf ekipmanlarını kullanabilecektir

4- Video ve animasyonun basit tekniklerini fotoğraf kullanarak uygulayabilecektir.

5- Fotoğraflılarını interaktif ortamda sunabilecektir

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Özgün Baskı I

1- Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği

2- Baskı tekniğine uygun tasarımlar yapma yeteneği

3- Şablon baskı, mono baskı ve siyah-beyaz linol baskı uygulama yeteneği

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Yazı Karakteri Tasarımı

1- Harfin yapısını, harfin tasarım ilkelerini, kurallarını öğrenir.

2- Yazı karakteri stillerini, yazı ailesini öğrenir

3- Font tasarım yazılımı kullanır 4- Özgün yazı karakteri tasarlar ve uygular

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

Masaüstü Yayın Tasarımı

1- Masaüstü yayıncılık ilkelerini prensiplerini kavrar.

2- Çok sayfalı yayınların taslak halinde hazırlanmasından baskı sürecine kadar olan tasarım aşamalarını öğrenir.

3- Öğrenci çok sayfalı gazete, dergi ve kitap tasarımı yapımında deneyim kazanır.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Animasyon Teknikleri

1- Canlandırmalarını, klasik (cell) canlandırma tekniklerini ve çizgi film genel kurallarını öğrenir.

2- Animasyonda hareket ve zamanlama ilişkisini planlar ve test ederek kavrar.

3- Çizgi film yapım sürecini öğrenir.

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Çizgi Roman Tasarımı

1- Metin ve resimleme ilişkisini çözümler.

2- Metni görselleştirmek üzere senaryo çalışması yapar.

3- Özgün bir stil ve teknik geliştirir.

4- Farklı malzemeleri kullanır. 5- Bir öyküyü ardışık karelerde ve çizgi roman unsurlarından yararlanarak anlatır.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Fotoğraf Animasyon

1- Temel sinematografik araçları ve animasyon ilkelerini tanımlama

2- Farklı stop-motion üretim tekniklerini keşfetme

3- Kısa stop-motion film projelerini üretebilme

PÇ2

PÇ4

PÇ5

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Oyun Tasarımı

1- Oyun motorunun arayüzüne hâkim olur

2- Hazırladığı varlıkları oyun motoruna yerleştirebilir.

3- Ekip ile çalışma mantığını öğrenir.

4- Temel C# kodlama bilgisi edinir.

5- Oyunlarda 3D ve 2D farklarını öğrenir

6- Üretilen oyunun estetik yönünü belirler

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ6

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Belgesel Fotoğraf

1- Belgesel fotoğrafın diğer fotoğraf dallarından farkını varabilecektir.

2- Belgesel fotoğrafın tarihini öğrenebilecektir.

3- Belgesel fotoğraf projesi hazırlayabilecektir.

4- Proje kapsamında insana dair fotoğraflar çekebilecektir. 5- Proje sonunda bir sunum dosyası hazırlayabilecektir.

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ10

Grafik Tasarım Stüdyo II

1- Grafik tasarım elementlerini sayfa düzenine uygulayabilme 2- Grafik tasarımın prensiplerini yaratıcı tasarım sürecinde kullanabilme

3- Tasarım akımlarını ve günümüz kültürünü grafik tasarım projelerinde yorumlayabilme

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Bilgilendirme Grafiği

1- Öğrenciyi, kamusal alanlara yönelik tasarımlar oluşturur.

2- Öğrencinin çok boyutlu, analitik düşünmesi gelişir.

3- Öğrenci, mekân içinde tasarım problem çözme yetisini kazanır.

4- Öğrenci, nesneleri, çevreyi, eleştirel bir gözle değerlendirme becerisi kazandırır

PÇ1

PÇ2

PÇ5

PÇ7

PÇ8

PÇ10

İllüstrasyon

1- Özgün bir stil ve teknik geliştirir.

2- Farklı malzemeleri kullanır. 3- Metin ve resimleme ilişkisini çözümler

4- Figür, obje ve mekân çizimini öğrenmek

5- İllüstrasyonu farklı ortamlarda kullanır

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Özgün Baskı II

1- Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği

2- Baskı tekniğine uygun tasarımlar yapma yeteneği

3- Şablon baskı, mono baskı ve siyah-beyaz linol baskı uygulama yeteneği

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Ses Tasarımı

1- Sesin fiziksel ve algısal özelliklerini kavrayabilecektir.

2- Sesin algısını geştalt kuramı ile açıklayabilecektir.

3- Görüntü ve ses ilişkisini kavrayabilecektir.

4- Ses efektlerini uygulayabilecektir.

5- Yaratıcı ses tasarımları gerçekleştirebilecektir

PÇ1

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Video Uygulamaları

1- Kamera ve aydınlatma araçlarını kullanarak video çekimleri yapabilme.

2- Çekimlerin kurgusunda sayısal kurgu programını kullanabilme.

3- Çekimler üzerinde görüntü düzenlemesi gerçekleştirebilme.

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Görüntü Tasarımı

1- Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik duyarlılığı kavrama ve tasarımlarına yansıtma becerisi

2- Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama becerisi

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Fuar Stant Tasarımı

1- Sektörün ihtiyacı olan fuar standı tasarımı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

2- Fuar standının taşıyıcı yapısı ve kurulumu hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

3- Fuar stantları için gerekli olan yapısal ve fonksiyonel temel ihtiyaçları öğrenebilecektir.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ9

PÇ11

Sahne ve Dekor Tasarımı

1- Sahne dekor tasarlama prensipleri ve kavramları hakkında bilgi

2- Çeşitli malzeme, araç, gereç, ses ve ışık kullanarak sahne ve dekor tasarlama becerisi

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ7

PÇ9

PÇ10

Mobil Uygulama Tasarımı

1- Mobil uygulama tasarımı ile ilgili temel kavramları öğrenir 2- Mobil uygulama tasarımı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur

3- Farklı ekranlara sahip cihazların arayüz tasarım kriterlerini öğrenir

3- Bilgisayar ortamında ara yüz tasarlayabilmek için kullanılan çeşitli yazılımlarda deneyim kazanarak mobil uygulama tasarımı projesi hazırlar

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ10

Web Tasarım Uygulamaları

1- Webin işleyiş mantığını kavrar

2- Sayfa düzeni, renk kullanımı ve tipografi konularındaki mevcut bilgilerini web tasarımına taşır

3- Bir web sayfasının tasarım ve uygulama sürecini planlayıp yürütür

3- Web sayfalarında interaktif tasarımlar oluşturabilir

4- Sitenin server’a yüklenmesi (upload) öğrenir

PÇ1

Pç2

PÇ4

PÇ10

Seçmeli Kuramsal Dersler

 

 

Görsel Kültür

1- Temel görsel kültür konusunu açıklayabilecektir.

 2- Görmek ve bakmak arasındaki farkı anlayabilecektir.

3- Plastik sanatlar, fotoğraf, mimari gibi alanlardaki önemli görsel verileri tanımlayabilecektir

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ7

PÇ8

PÇ10

Mitoloji

1- Mitoloji ve kültür ilişkisini açıklar.

2- Dünya mitolojilerini bilir.

3- Batı sanatı ikonografisini tanımlar.

PÇ2

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ10

PÇ11

İletişim Kuramları

1- Egemen ve eleştirel iletişim kuramlarını öğreneceklerdir.

2- Sosyal olaylara ve proje konularına farklı yaklaşımlar geliştirebileceklerdir.

3- Teori ve Pratik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek ve teorinin pratik açısından neden gerekli olduğunu çözümleyeceklerdir.

4- Teorinin toplumsal yaşamla olan bağlarını analiz edebileceklerdir

PÇ1

PÇ4

PÇ5

PÇ8

Hareketli Görüntü Tarihi

1- Hareketli görüntülerin nasıl yeniden üretilebileceğini açıklar

2- Alandaki öncüleri ve çalışmalarını tanımlar

3- Hareketli görüntülerin ifade olanaklarını ve farklı mecralardaki etkilerini aktarabilir

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Araştırma ve Proje Geliştirme

1- Proje konusuyla ilgili literatür araştırması yapar.

2- Gerekli araştırma ve yazma becerilerini uygulayabilir.

3- Araştırma etiği ve emek hırsızlığına ilişkin prensipleri yerine getirebilir.

4- Proje geliştirebilir ve raporlayabilir.

PÇ1

PÇ2

PÇ4

PÇ8

PÇ10

Görüntü Estetiği

1- Öğrenci çoğaltım teknolojilerinin birer sanat ortamına dönüşmesini örnekleriyle açıklayabilecektir. 2- Fotoğraf, Film ve videonun görsel öğelerini çözümleyebilecektir.

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

Marka İletişim Yönetimi

1- Marka kavramını ve ilişkili terimleri tanımlar.

2- Markanın yalnızca ticari ürün ve hizmetler için geçerli olmadığını bilir ve sektörel önemini kavrar.

PÇ1

PÇ6

Metin Yazımı

1- Anladığı yazılı metinleri kendi cümleleriyle ifade edebilecek.

2- Metin oluşturucuları aracılığıyla metnin biçimiyle çevresi arasında bağlantı kurabilecek.

3- Ele alınan metinlerin derin yapısına inerek yorumlayacak ve kendi bakış açısıyla ifade edebilecek.

4- Kişilerarası iletişim sürecinde kullanılan iletileri amaca uygun seçerek doğru bir biçimde aktarabilecek.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Medya Okuryazarlığı

1- Medya okuryazarlığı kavramı ile ilgili farkındalık kazanabilecektir.

2- Kitle İletişim Araçlarını ve işlevlerini tanımlayabilecektir. 3- Kitle İletişim araçlarının etkilerini örneklerle açıklayabilecektir.

4- Medyanın ekonomi-politik yapısını kavrayabilecektir.

PÇ1

PÇ6

PÇ10

Reklam Kampanya Analizi

1- Reklamda yaratıcı stratejileri, mesaj özelliklerini, reklam metnini, reklam tonunu ve dilini analizi edebilir.

2- Reklam kampanyalarını analiz ederek başarı ve başarısızlık kriterlerini açıklayabilir.

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ6

İşte İletişim ve Motivasyon

1- İş yaşamında iletişimin temelleri hakkında bilgi

2- Motivasyonun iş yaşamına etkisi hakkında bilgi

3- Kişilerarası iletişim sorunlarının analiz etme yeteneği

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ10

İletişim Etiği

1- Meslek etiğinin önemi hakkında farkındalık.

2- Etik sorunları kotarma yeteneği

3- Etik kurallara saygı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

Sürdürülebilir Tasarım

1- Öğrencinin çevresine karşı sosyal sorumluluk bilinci artar.

2- Öğrencinin sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı malzeme kullanma alışkanlığı kazanır.

3- Yeşil bir gelecek için çevresel sorunlara çözüm önerileri oluşturma bilinci kazanır.

4- Öğrencide tüketim yerine üretim yapma ve ekosistemi koruma bilinci gelişir.

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ10

Göstergebilim

1- Göstergebilimin temel ilkelerini öğrenme.

2- Görsel imgeleri yorumlamak için gereken anlamlandırma sürecini kavrama

3- Görsel imgeleri göstergebilime dayanarak yorumlamayı ve üretmeyi öğrenme

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ10

Pazarlama İletişimi

1- Pazarlama iletişiminin önemini ve kapsamını yorumlayabilecektir

2- Pazarlama iletişimi yaklaşım ve uygulamalarını tartışabilecektir

PÇ1

PÇ4

PÇ6

Tasarım Hukuku

1- Fikri sınaî mülkiyet haklarının sosyoekonomik kalkınmadaki rolünü kavrama

2- Patent/tasarım veri tabanlarının kullanabilme

3- Farklı yenilikçi tasarım örneklerinden yararlanabilme

4- Fikri sınai mülkiyet haklarına saygı gösterme

PÇ1

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ10

Dijital İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya

1- Geleneksel ve yeni medya farklılarının anlama.

2- Yeni medyaya uygun içeriklerin nasıl olması gerektiğinin kavrama.

PÇ1

PÇ4

PÇ5

PÇ10

Popüler Kültür

1- Popüler kültür ile ilgili temel kavramları ve teorileri adlandırabilir ve açıklar.

2- Kültür ve popüler kültür ile ilişkili kavram ve görüşleri tanımlar.

3- Medya ve popüler kültür ilişkisini kurar ve toplumsal değişimleri ifade eder.

4- Medyanın popüler kültür unsurlarının var olmasındaki önemini ve etkisini açıklar.

5- Popüler kültüre eleştirel yaklaşmayı öğrenir

PÇ4