TR | EN
Ölçme ve Değerlendirme

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde kuramsal derslerde en az bir arasınav bir de dönem sonu sınavı verilir. Uygulamalı derslerde sınavlar yerine, ödev, alıştırma, proje ve başka uygulamalarla değerlendirme yapılabilir. Her bir sınav veya proje 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş oranlara göre 100 puan üzerinden başarı notu hesaplanır. AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır. Programdan mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrenciye uyarı yapılır; 1.80 altındaki öğrenci prensip olarak yeni ders alamaz.