TR | EN
Program Yeterlilikleri

ESOGÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Kalite Çalışmaları Kapsamında bölüm kurulu kararı doğrultusunda güncellenmiş öğrenme çıktılarına aşağıda yer verilmiştir.

GÜNCELLENMİŞ AMAÇLAR

1. Tasarım bilincini yerel ve evrensel düzeyde kavrayan ve tasarım diline dönüştürebilen çok yönlü bireyler yetiştirebilmek.

2. Farklı disiplinlerden yararlanarak özgün çözümler getirebilen bireyler yetiştirebilmek.

3. Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanan ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirebilmek.

4. Doğaya ve çevreye duyarlı, üretim sürecinde kaynakları doğru kullanabilen bireyler yetiştirebilmek.

5. Görsel iletişim dilinin yerel ve evrensel gücünü kavrayan ve uluslararası ölçekte tasarım yapabilen bireyler yetiştirebilmek.

GÜNCELLENMİŞ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Görsel iletişim tasarımının temel kavramlarını ve ilkelerini kavrama, bunların diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği.

2. Tasarım kültürünü ve etiğini, tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama yeteneği.

3. Tasarımın görsel dilini ve estetik duyarlılığı kavrama, bunları tasarımlara yansıtma becerisi.

4. Eleştirel düşünerek analiz yapabilme, bunu tasarımlarına yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi.

5. Tasarım tekniğini ve teknolojisini tanıma, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama becerisi

6. Tasarım sürecini, üretim tekniklerini kavrama ve uygulama becerisi.

7. Tasarım bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleyebilme becerisi.

8. Yerel ve evrensel değerleri kavrama; yerelden evrensele tasarım anlayışını geliştirme becerisi.

9. Doğanın ve çevrenin korunmasında sürdürülebilir tasarımın önemini kavrama becerisi.

10. Toplumun güncel sorunlarına dair duyarlılık kazanma ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme becerisi.