TR | EN
Genel Bilgi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü endüstri ve toplumun iletişim ihtiyacını karşılayacak tasarımcılar yetiştirir. Bölümdeki eğitimde modern kültürün karmaşık sorunlarına görsel çözümler üretmek için zihinde düşünce oluşturma, tasarlama, planlama ve gerçekleştirme vurgulanır. Öğrenciler yöntem, prototip, estetik, insan faktörü, teknoloji, malzeme, sunum ve hedef kitleyi uyum içinde bir araya getirerek kağıda, ekrana ve çevreye biçim veren strateji ve çözümler geliştirirler. Öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlilerimiz yapım sürecinden çok tasarım amaçlarını vurgularlar ve çok farklı uygulamalarla hedeflenen, kullanıcıyı bilgilendiren, ona yorum yapan veya onu bir şeyler yapmaya ikna eden yenilikçi görsel fikirleri teşvik ederler.

Görsel İletişim Tasarımı programı öncelikle iş dünyasında, kurumlarda ve kentsel hizmet sektöründe görsel iletişimi hedef alır.

Bu program görsel problem çözmeyi, örgütsel beceriyi ve enformasyon teorisini vurgulayan yoğun bir programdır. Lisans programında tipografi, enformasyon tasarımı, tasarım sistemleri, sergi ve sunum tasarımı, yayın tasarımı, yeni medya ve görsel yöntemler ve süreçlerin her aşaması mevcuttur. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans diploması verilir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunlarının çeşitli grafik tasarım stüdyolarında, yayınevlerinde, gazetelerde, dergilerde, televizyon yayın şirketlerinde, video yapım firmalarında, reklam firmalarında ve halka hizmet veren kurumlarda çalışmaları beklenir.