TR | EN
Hedefler

1-    Tasarım bilincini, önemini ve kültürünü yerel ve evrensel düzeyde kavratarak tasarım diline dönüştürebilen, çok yönlü, bilinçli, çağdaş ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

2-    Tasarım teknik ve teknoloji bilgisini sürekli güncelleyebilen, farklı disiplinlerden yararlanarak özgün çözümler getirebilen, farklı disiplinlerle bağlantı ve ilişki kurabilen, sorgulayabilen, özgüveni yüksek, yaratıcı bireyler yetiştirmek.

3-    Sanat ve tasarım dilini estetik duyarlılıkla birleştirerek bunu yaşam biçimi haline getirebilen, sosyal sorumluluk duygusu taşıyabilen ve bu doğrultuda sosyal sorumluluk projeleri üreten bireyler yetiştirmek.

4-    Doğaya ve çevreye duyarlı, üretim sürecinde kaynakları doğru kullanabilen, eko-tasarım bilincini kazanmış bireyler yetiştirmek.

5-    Görsel iletişim dilinin dünyaya açılmadaki önemini ve gücünü kavratarak öğrencilerimizi uluslararası tasarım dünyasına kazandırmak; üniversitemizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak.

6-    Çağın gerektirdiği ve ileriye dönük projeksiyonda gereksinim duyulabilecek alanlara yönelik olarak ulusal ve evrensel boyutlara uygun program güncellemeleri yapmak.