TR | EN
Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ilgili ders bilgi formunda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Programı tamamlamak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, isteğe bağlı olarak almış olduğu dersler dâhil FF, DZ ya da YZ başarı notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve zorunlu stajlarını tamamlamış olması gerekmektedir.