TR | EN
Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Hatice S. Kesdi
Dr. Öğr. Üyesi Cemil Yavuz
Dr. Öğr. Üyesi N. Aslı Kaya Üçok (13B ile görevlendirilmiştir)
Öğr. Gör. Stefanie Aydın
Öğr. Gör. Başar Kesdi