TR | EN
Hedefler
  • Güncel tasarım yaklaşımlarını odağına alan, sosyal, kültürel ve ekolojik farkındalık yaratacak dinamik bir müfredat kurgulayarak çağın getirdiği değişimlere eş zamanlı şekilde uyum sağlamak; 
  • Öncelikle Eskişehir ve çevre illerde faaliyet gösteren üretim sektörleri olmak üzere sanayi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklar ile etkin bağlar ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmak; 
  • Belirlenen hedefler doğrultusunda, bu alanda öğrencilerin ilk tercih edeceği bölümlerden biri olmak.