TR | EN
Genel Bilgi

Endüstriyel Tasarım Bölümü, alanında etik ilkelere bağlı, sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik koşulları gözeten; eleştirel düşünen; güncel tasarım kuramları, yöntemleri ile endüstriyel ve teknolojik gelişimlere hakim; ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası bilgi ve değer üretebilen; endüstriyle etkileşim halinde olan yaratıcı, gelişim ve değişime açık endüstriyel tasarımcılar yetiştirmeyi görev edinir. 

Bölümümüze henüz öğrenci alınmamaktadır.