TR | EN
Dersler

Sanatta Yeterlik derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler

 

Yüksek lisans derecesiyle başvuruda, Sanatta Yeterlik derecesi için (bilimsel hazırlık dersleri hariç) 7 adet 3 kredilik ders, bir seminer ve tez çalışması (uzmanlık alan dersi ile birlikte) gereklidir.  Bu derslere iki adet zorunlu ders (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Yeni Kültürel Formlar dersleri) dâhildir.

 

Programda açılacak derslerin tamamı—yukarıda bahsedilen iki ders hariç—seçmelidir. Danışman onayı ile alınacak dersler belirlenir.  Başarısız olunan bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.  Başka üniversitelerden de iki ders almak mümkündür. Ana Sanat Dalı altında açılan Sanatta Yeterlik Dersleri aşağıda listelenmiştir.  Tüm seçmeli dersler 7,5 AKTS kredisi 3 yerel kredidir. 

 

  Ders Kodu Dersin Adı K AKTS  
  514401010 Yeni Kültürel Formlar (zorunlu) 3 7,5  
  514401011 Tasarım Stüdyosu 3 7,5  
  514401012 İmajlar Stüdyosu 3 7,5  
  514401013 Deneysel Fotoğraf Stüdyosu 3 7,5  
  514401014 Fotoğraf Kuramı ve Kült Metinler 3 7,5  
  514401015 Tasarımda Toplumsal Cinsiyet Uygulamaları 3 7,5  
  514401016 Sanatta Yeni Arayışlar Stüdyosu 3 7,5  
  514402017 Modern Sanat ve Kuramları 3 7,5  
  514402022 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (zorunlu) 3 7,5  
  514402023 İki Boyutlu Yüzey Üzerine Sanatsal Uygulamalar 3 7,5  
  514402024 Türkiyede Çağdaş Sanat ve Yeni Eğilimler 3 7,5  
  514402025 Sanatta Yeni Eğilimler Stüdyosu 3 7,5  
  514402019 Seminer (kredisiz, zorunlu, ders aşamasının tamamlanacağı yarıyıl alınır) 0 7,5  
  514411801 Sanatta Yeterlik (Yeterlik sınavına girileceği yarıyıl alınır) 0 30  
  514411900 Uzmanlık Alan Dersi (Tez aşamasında alınır) 0 5,0  
  514411700 Sanatta Tez Çalışması (Tez aşamasında alınır) 0 25