TR | EN
Program Amacı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI
SANATTA YETERLİK PROGRAMI
 
Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programı ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı altında yürütülmektedir. Programın amacı, hedefleri ve kapsamı aşağıda açıklandığı gibidir.
 
Amaç
Program amaçları ana hatlarıyla şunlardır:
1)Sanat ve Tasarım alanında akademisyenler yetiştirmek
2)Sanat ve Tasarım alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere fırsatlar sağlamak
3)Üniversite ve sanayi/piyasa arasında işbirliği fırsatları oluşturmak
4)Şehrin kültürel gelişimine katkıda bulunmak
5)Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 
Lisansüstü programımızın birincil amacı Sanat ve Tasarım alanında akademisyenler yetiştirmektir. Sanat ve Tasarım alanında lisans derecesi genel olarak bir terminal derece olarak görülmekte, sonrasında sanatçı ve tasarımcıların kendi yetenekleriyle alanda ilerlemeleri ve profesyoneller olmaları beklenmektedir. Az sayıda sanatçı ve tasarımcı lisansüstü eğitime devam etmektedir. Çok az sayıda sanatçı ve tasarımcı da doktora düzeyinde sanatta yeterlik eğitimi almaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropolitan alanlar dışındaki üniversitelerde de Sanat ve Tasarım alanında öğretim üyesi bulma sorunu yaşanmaktadır. ESOGÜ’de açılan Sanat ve Tasarım alanındaki lisansüstü programların bu açığın kapatılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.
 
Programımızın ikinci amacı ise, Sanat ve Tasarım alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere fırsatlar sağlamaktır. Lisans eğitimini sanat, tasarım ve iletişim alanında tamamlamış olan kişilerin ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olabilmeleri ve profesyonel üretimler gerçekleştirmelerinde lisansüstü düzeyde bir eğitim yararlı olur.  Bu kapsamda sanat, iletişim sanatları ve tasarım alanlarında uzmanlık eğitimi verebilmek için yüksek lisans ve sanatta yeterlik olanağı sağlamak ESOGÜ’de açılan bu programla amaçlanmaktadır. Lisans düzeyindeki eğitim alanı, sanat, tasarım ve iletişim olmayan adaylar ise bilimsel hazırlık eğitiminden sonra uzmanlık yapmak istedikleri alanlara yönlendirilir.  Program, disiplinler arası yapısı sayesinde farklı alanlardan gelen öğrencilerin birbirleri ile etkileşimiyle birlikte, kişiye uzmanlık yapmak istediği alan üzerinde gerekli donanım ve bilginin verilmesini hedeflemektedir.
Programımızın üçüncü amacı, Üniversite ve sanayi/piyasa arasında işbirliği fırsatları oluşturmaktır. Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı programı, geleneksel anlamdaki güzel sanatlar, tasarım ve iletişim alanındaki ayrışmayı ve sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar arasındaki sınırları aşmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerden bağımsız olarak kendi sanatsal çalışmalarını üretmeleri beklenir (resim, çizim, heykel, video, enstalasyon, performans, dijital ya da web temelli sanat, belgelenmiş sanatsal müdahaleler, sanatçı defterleri veya fotoğrafları gibi). Tasarım alanında ise öğrencilerden ürettikleri eserleri belli bir soru ve kavramla şekillendirmeleri, tasarım ilkeleri ve uygulamaları doğrultusunda yeni, estetik ve farklı çözüm önerileri getirmeleri beklenir. Program dâhilinde yürütülen tez çalışmalarıyla Üniversite ve sanayi/piyasa arasında işbirliği fırsatları oluşturulmakta, çözümler sunulmaktadır.
 
Programın başka bir amacı da şehrin kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır. Program, dünyadaki çağdaş sanat ve tasarım gelişmelerini takip eden, bunları eğitim-öğretim programlarına yansıtabilen; sanat, tasarım ve iletişim alanlarında disiplinler arası bir program yapılanması üzerine temellendirilmiştir. Böylece programın sanat ve tasarım stüdyo dersleri ve kuramsal derslerde öğrencilere evrensel bakış açısını kazandıran bir eğitim olanağı sunması hedeflenmiştir. Sanat, bilim, teknoloji ve tasarım birbiriyle etkileşim halinde olan alanlardır. Bu alanları kapsayan kuvvetli bir altyapıya sahip bir program olma özelliği taşımaktadır. Farklı disiplinlerden ve akademik uzmanlık alanlarından gelen öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla, lisansüstü program bu alana genç, dinamik, evrensel ve disiplinler arası bir değer katacaktır. Bu değer, Eskişehir’in var olan vizyonunu daha da geliştirecek, kenti sanat ve tasarım alanında önemli bir merkez haline getirecektir. Bu bağlamda program,  güçlü akademik kadro ve nitelikli dersleriyle, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş, yaratıcı, özgür, çok yönlü ve kente sanat ve tasarım alanında özgün eserler bırakan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.