TR | EN
Program Hedefleri

Hedefler

1) Sanat ve tasarım alanında akademik düzeyde yenilikçi araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve geliştirme becerisi
2) Sanat ve tasarım teorisini, sanat ve tasarımla ilgili tüm kavram ve kuramları tartışacak ve yönlendirecek düzeyde bilgi birikimi
3) Deneysel, yaratıcı süreçler ve yenilikçi araştırma yöntemleriyle alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaların gelişimine katkıda bulunma becerisi
4) Sanat ve tasarım alanında özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisi
5) Sanat, tasarım ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt ve yayınlar üretme becerisi
6) Ulusal ve uluslararası düzeyde alanına ilişkin kongre, sempozyum, panel, açık oturumlarda görüşlerini alanın uzmanlarına etkin bir biçimde aktarma, tartışmaları başlatıp yönetme ve fikir ve yöntemler geliştirme becerisi
7) Sanat, tasarım ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirme becerisi
8) Alanı ile ilgili konularda akademik öğretme değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
9) Ulusal ve uluslararası boyutta bağımsız olarak bir sanat-tasarım etkinliğini ya da projeyi planlayıp, yönetme becerisi
10) Sanatın ve tasarımın toplumu yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı artıracak etkinliklerde bulunma, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda da toplumu bilinçlendirme sürecine katkı sağlama becerisi