TR | EN
Öğrenci Kabul Koşulları

Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabul koşulları

Programa kabul edilecek öğrencilerle ilgili duyuru her yarıyıl öncesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılır. Aşağıdaki kurallar genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir.

(1)Yüksek Lisans Derecesi

Önerilen Sanatta Yeterlik programına doğrudan başlayabilmek için aşağıda belirtilen alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olmak gerekir:

Görsel Sanatlar Sanat Dalı:

Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Resim İş Eğitimi, Sinema Tv, İletişim, Fotoğraf, Video Sanatı, Video ve Fotoğraf,

 

Görsel İletişim Tasarımı Sanat Dalı:

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Animasyon, Sinema Tv, İletişim, Fotoğraf, Video Sanatı, Video ve Fotoğraf, Görsel Sanatlar, Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Resim iş Eğitimi

 

Yukarıda belirtilen alanlar dışında yüksek lisans derecesi olanlar için Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik Programını önerilmemektedir. Yukarıda belirtilen alanlarda Lisans derecesine sahip olanlar, genel not ortalamaları 3,00/4,00 dengi veya üstü olmak ve Giriş Sınavı’nda en az 80 puan almak kaydıyla, doğrudan Sanatta Yeterlik programına başlamak üzere sıralamaya girebilirler.

(2)Ulusal Sınav Puanları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde doktora düzeyi programlara başvuru için gerekli ALES ve Yabancı Dil Sınavı puanları ESOGÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Mevcut kurallara göre başvuru için en düşük ALES puanı 55, en düşük Yabancı Dil puanı da 55 olarak belirlenmiştir. YÖK Lisansüstü çerçeve yönetmeliğine göre Güzel Sanatlar ve Konservatuvara bağlı ana sanat dallarında ALES puanı aranmadığından, tüm adaylar için bu sınav yerine geçecek bir Giriş Sınavı yapılır. Giriş Sınavı puanı ALES sınav puanı gibi değerlendirilir.  Giriş Sınavı’nın bir kısmı teorik bilgi, bir kısmı da adayın çalışmalarından oluşan bir portfolyo değerlendirmesi içerir. Bu sınav Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür. Giriş sınavı puanı %50, Yabancı dil puanı %15 ağırlıkla sıralama puanı hesabına katılır.

 

(3)Lisans ve Yüksek Lisans Not Ortalaması

 

Programa lisanstan başvuru için gerekli en az lisans not ortalaması 3.00/4.00 veya dengidir.  Yüksek Lisans derecesi ile başvuruda mezuniyet ortalaması için bir alt sınır yoktur.  Not ortalamasının sıralamada ağırlığı %15’tir.

 

  1. Mülakat

Sanatta Yeterlik Programına başvuran adaylar ALES yerine geçecek olan bir Giriş Sınavı’na ilave olarak bir de mülakata tabi tutulur. Mülakatta adayın önceki çalışmaları, öğrenim hedefleri, yakın geleceğe ilişkin planları ve motivasyonu değerlendirilir.

 

(5)Puan Sıralaması

 

Her bir sanat dalı için başvuran adaylar için sıralama puanları belirlenir.  Mevcut kurallara göre Giriş Sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i, mülakat puanının %20’si alınarak sıralama puanı hesaplanır. İlan edilen kontenjan kadar ASIL aday belirlenir; diğer adaylar YEDEK olarak listelenir.