TR | EN
Ece Çalış Zeğerek “Yenidenürett[im] Afiş Sergisi”

 Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat Dalında lisansüstü eğitimini, 2012 yılında Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarım Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Ece Çalış Zeğerek Grafik Tasarım ve Fotoğraf alanında dersler vermekte, yayınlarını ve çalışmalarını da bu alanda sürdürmektedir. Aynı zamanda 2008 yılından yayın hayatına başlayan Art-e Sanat Dergisi’nin de editörlerindendir.