TR | EN
Derslere ait Öğrenim Kazanımları ve Program Çıktısı İlişkileri

Derslere ait Öğrenim Kazanımları ve Program Çıktısı İlişkileri (Görsel Sanatlar Bölümü)

Ders Adı Derse Ait Öğrenim Kazanımları Katkı Sağladığı Program Çıktısı
1. Yarıyıl    
Sanat Kavramları  1- Dönemin tüm gelişmelerinin sanat üretim pratiklerini nasıl etkilendiğini kavrayabilme
2- Sanat tarihinin gelişim sürecini analiz edebilme
PÇ1
PÇ2
Temel Sanat Eğitimi I 1. Sanatın temel elemanlarına ilişkin bilgi edinir ve uygular.
2. Sanatın temel ilkelerini kavrar, açıklar ve uygular.
3. Analog ya da dijital malzemeler ile temel sanat eleman ve ilkelerini
uygulamalı olarak deneyimler.
4. Temel sanat eleman ve ilkelerini kullanarak görsel bütünlük içinde
kompozisyonlar oluşturur.
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
Desen I • Öğrenci yatay-dikey kompozisyon içerisindeki nesneleri oran-orantı ve perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci yatay-dikey kompozisyon içerisinde figür/figürleri oran-orantı ve perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci kompozisyon içerisinde nesne ve figür ilişkisini doğru bir şekilde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Sanat Tarihi I   Geçmiş uygarlıkların sanat eserlerindeki toplumsal ve tarihsel değerlerini açıklar.
Farklı kültürler arasındaki sanat ilişkilerini değerlendirir.
Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirir.
Sanatın kökenini psikolojik ve sosyolojik düzlemde açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ7
PÇ9
PÇ11
Temel Bilgisayar I Vektörel ve piksel tabanlı tasarım programlarını kullanabilir
Sanat ve tasarım fikirlerini uygulamada bilgisayarı etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ4
PÇ7
PÇ8
PÇ10
PÇ11
Türk Dili I 1. Türkçenin tarihçesini ve önemini kavrar
2. Konuşma ve yazma dilini doğru kullanır
3. Türkçenin özelliklerini bilir.
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
Fotoğraf 1- Kullanım amaçlarına göre fotoğraf makinesini seçebilecektir.
2- Kullanım amaçlarına göre objektif seçebilecektir.
3- Işığın kaynağını ve yönünü tespit edebilecektir.
4- Otomatik ayarlarla fotoğraf çekebilecektir.
5- Manuel (elle) ayarlarla fotoğraf çekebilecektir.
PÇ1, PÇ2
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Ulusal değerleri kavrama PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
İngilizce I 1- İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme
2- Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme
3- İngilizce diyalogları anlayabilme
4- İngilizce bir metni okuyup anlayabilme
5- Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme
6- Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
2. Yarıyıl    
Temel Sanat Eğitimi II 1. Renk ile ilgili temel bilgi edinir.
2. Rengin psikolojik etkilerinin farkına varır.
3. Renk ilişkilerini kavrar.
4. Görsel sanatlarda rengin kullanımına ilişkin bilgi edinir.
5. Temel sanat ilkelerine uygun olarak renkli uygulamalar gerçekleştirir.
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
Desen II 1.  Desen tekniklerini kullanmada kendini geliştirir. 
2. Çizgi ile ilgili deneysel çalışmalar yapar. 
3. Deseni bir anlatım aracı olarak projelerinde kullanır. 
4. Figür, portre ve mekân çizimini bilir. 
5. Çizgi, yüzey ve hacim ilişkilerini bilir.
6.  Perspektif kurallarında uzmanlaşır ve desenlerinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ9, PÇ10
Sanat Tarihi II Farklı dünya uygarlıklarının sanat eserlerine yansıyan toplumsal ve tarihsel değerlerini açıklar.
Farklı kültürlerin sanat üretimlerini değerlendirir.
Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirir.
Sanatın kökenini psikolojik ve sosyolojik düzlemde açıklar. Sanatın kökenine dair açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ7
PÇ9
PÇ11
Temel Bilgisayar II Vektörel ve piksel tabanlı tasarım programlarını kullanabilir
Sanat ve tasarım fikirlerini uygulamada bilgisayarı etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ4
PÇ7
PÇ8
PÇ10
PÇ11
Modelaj  Heykel sanatının temel plastik değerlerini kavramak
 Üç boyutlu algılamayı öğrenmek
 Farklı formlar arasında ilişki kurmayı öğrenmek
PÇ1
PÇ2
PÇ4
PÇ5
PÇ9
PÇ10, PÇ11
Türk Dili II 1. Edebi metinleri tanır, söz varlığını genişletir
2. Konuşma ve yazma dilini doğru kullanır
3. Türkçenin özelliklerini, yapısını bilir.
4. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavrar
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ulusal değerleri kavramak PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
İngilizce II 1- İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme
2- Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme
3- İngilizce diyalogları anlayabilme
4- İngilizce bir metni okuyup anlayabilme
5- Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme
6- Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
3. Yarıyıl    
Desen III • Desende ölçü, oran-orantı, form ve planı kavrayabilme.
• Çok boyutlu düşünme ve ilişkiler ağını kurgulayabilme.
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Görsel Sanatlar Tarihi I • Görsel sanatların ortaya çıkış süreçlerini ve sanat eserine bakış açısını öğrenme;
• Batı sanatının farklı dönemlerine ait eserleri tarihlendirip analiz edebilme;
• Kendi sanat çalışmaları için kuramsal alt yapı oluşturma.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ6
PÇ10
Bilgisayar Destekli Tasarım I Sanat sürecini ve sanat bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleme PÇ2
PÇ4
PÇ5
PÇ7
PÇ8
PÇ9, PÇ11
4. Yarıyıl    
Desen IV • Çoklu figür çalışır.
• Nesne figür ilişkisini çözümler.
• Mekân figür ilişkisini çözümler.
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Görsel Sanatlar Tarihi II • Görsel sanatların ortaya çıkış süreçlerini ve sanat eserine bakış açısını öğrenme;
• Batı sanatının farklı dönemlerine ait eserleri tarihlendirip analiz edebilme;
• Kendi sanat çalışmaları için kuramsal alt yapı oluşturma
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ6
PÇ10
Bilgisayar Destekli Tasarım II Sanat sürecini ve sanat bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleme PÇ2
PÇ4
PÇ5
PÇ7
PÇ8
PÇ9, PÇ11
5. Yarıyıl    
Desen V • Öğrenci yatay-dikey kompozisyon içerisindeki nesneleri oran-orantı ve perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci yatay-dikey kompozisyon içerisinde figür/figürleri oran-orantı ve perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci kompozisyon içerisinde nesne ve figür ilişkisini doğru bir şekilde uygular.
 
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Görsel Sanatlar Tarihi III • Görsel sanatların ortaya çıkış süreçlerini ve sanat eserine bakış açısını öğrenme;
• Batı sanatının farklı dönemlerine ait eserleri tarihlendirip analiz edebilme;
• Kendi sanat çalışmaları için kuramsal alt yapı oluşturma.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ6, PÇ7
PÇ10
Çağdaş Sanat Yorumları 1- Sanat yapıtlarını analiz edebilme
2- Dönemin koşulları kapsamında sanat yapıtlarını yorumlayabilme

PÇ2
PÇ3
6. Yarıyıl    
Desen VI • Öğrenci iç mekânda figürleri oran-orantı, perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci dış mekânda figürleri oran-orantı, perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci farklı mekânlar tasarlayarak, bu mekâna figürleri yerleştirebilir

 
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Görsel Sanatlar Tarihi IV 1.Görsel sanatların ortaya çıkış süreçlerini ve sanat eserine bakış açısını öğrenme;
2.Dünya sanatının farklı dönemlerine ait eserleri tarihlendirip analiz edebilme;
3.Kendi sanat çalışmaları için kuramsal alt yapı oluşturma.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ6, PÇ7
PÇ10
Sanat Eseri Analizi • Sanatçı ve sanat eseri arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme
• Sanat yapıtının üretildiği dönem kültürel özelliklerini bilme, kronolojik olarak değerlendirebilme.
 
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ7
PÇ10, PÇ11
7. Yarıyıl    
Disiplinlerarası Stüdyo 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Desen VII • Öğrenci yatay-dikey kompozisyon içerisindeki nesneleri oran-orantı ve perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci kompozisyon içerisinde nesne, figür ve mekan ilişkisini doğru bir şekilde uygular.
• Öğrenci çalışacağı özgün kompozisyonlarda en doğru tekniği seçip uygular.

 
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Güncel Sanat • Güncel ve çağdaş sanatların gelişim evreleri hakkında bilgi,
• Güncel ve çağdaş sanat yapıtlarını okuma becerisi,
• Çağdaş ve güncel sanat eserlerini üretim yöntemleri hakkında bilgi,
• Çağdaş ve güncel sanat kavramları hakkında bilgi,
• Kavramsal sanat üretimleri hazırlama ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi kazanımları.
 
PÇ1
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ11
8. Yarıyıl    
Görsel Sanatlar Projesi 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Desen VIII • Öğrenci yatay-dikey kompozisyon içerisindeki nesneleri oran-orantı ve perspektif kuralları ile çözümler.
• Öğrenci kompozisyon içerisinde nesne, figür ve mekan ilişkisini doğru bir şekilde uygular.
• Öğrenci çalışacağı özgün kompozisyonlarda en doğru tekniği seçip uygular.


 
PÇ1
PÇ2
PÇ5
PÇ6
PÇ9
PÇ10, PÇ11
Portfolyo Tasarımı Öğrenci, ileride iş hayatında kullanmak üzere kendisine ait özgün bir portfolyo tasarlayabilme yetisine sahip olacaktır.
 
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ 11
Seçmeli Stüdyo Dersleri    
Resim I • Çizgide, renkte, dokuda ve formda derinlik etkilerini kavrar.
• Uygulamalarında denge, asimetrik denge, simetrik denge, birlik, bütünlük, öz biçim ilişkileri, deformasyon, sadeleştirme, yüzey bölümlemesi ve espası kullanır.
• Natürmort, peyzaj, iç mekân, dış mekân, figür çizimleri yapar.
• Suluboya ve akrilik boya tekniklerini öğrenir ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ5, PÇ6
PÇ10, PÇ11
Resim II • Çizgide, renkte, dokuda ve formda derinlik etkilerini kavrar.
• Uygulamalarında denge, asimetrik denge, simetrik denge, birlik, bütünlük, öz biçim ilişkileri, deformasyon, sadeleştirme, yüzey bölümlemesi ve espası kullanır.
• Natürmort, peyzaj, iç mekân, dış mekân, figür çizimleri yapar.
• Suluboya ve akrilik boya tekniklerini öğrenir ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ5,PÇ6, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Resim III • Çizgide, renkte, dokuda ve formda derinlik etkilerini oluşturma becerisi
• Uygulamalarında denge, asimetrik denge, simetrik denge, birlik, bütünlük, öz biçim ilişkileri, deformasyon, sadeleştirme, yüzey bölümlemesi ve espası kullanabilme becerisi
• Öğrendiklerini natürmort, peyzaj, iç mekân, dış mekân, figür etütlerinde uygulama becerisi
• Özgün kompozisyon üretme ve bunu sanatsal yapıta dönüştürme becerisi kazanımları.
Yağlıboya tekniğine yönelik deneyim ve uygulama becerisi kazanımları.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ5,PÇ6
PÇ10, PÇ11
Resim IV • Çizgide, renkte, dokuda ve formda derinlik etkilerini oluşturma becerisi
• Uygulamalarında denge, asimetrik denge, simetrik denge, birlik, bütünlük, öz biçim ilişkileri, deformasyon, sadeleştirme, yüzey bölümlemesi ve espası kullanabilme becerisi
• Öğrendiklerini natürmort, peyzaj, iç mekân, dış mekân, figür etütlerinde uygulama becerisi
• Özgün kompozisyon üretme ve bunu sanatsal yapıta dönüştürme becerisi kazanımları.
Yağlıboya tekniğine yönelik deneyim ve uygulama becerisi kazanımları.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ5,PÇ6, PÇ9
PÇ10, PÇ11
Resim V •Öğrenci, sanat yapıtı tasarım aşamaları öğrenir yapıtlarında bunu uygular.
•Öğrenci, sanat eseri yaratmaya neden olan kişisel duruşunu ve ele aldığı sorunu tanımlama bilinci ve duyarlılığını kazanır.
•Nesnelerin kimliğini kavrar.
•Farklı kompozisyon araştırmaları ile uygulama yapar.
•Özgün kompozisyonlar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3, PÇ4, PÇ5
PÇ6,PÇ7, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Resim VI "•Öğrenci, sanat yapıtı tasarım aşamaları öğrenir yapıtlarında bunu uygular.
•Öğrenci, sanat eseri yaratmaya neden olan kişisel duruşunu ve ele aldığı sorunu tanımlama bilinci ve duyarlılığını kazanır.
•Nesnelerin kimliğini kavrar.
•Farklı kompozisyon araştırmaları ile uygulama yapar.
•Özgün kompozisyonlar üretir."
PÇ1
PÇ2
PÇ3, PÇ4, PÇ5
PÇ6,PÇ7, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Sanat Kitap Atölyesi I Kitabın hem tasarım ve hem de bir sanat nesnesi olabileceğini fark edecek ve her iki alanın yaratım prensiplerini kullanarak, özgün ve güncel işler üretme becerisini kazanacaktır.  PÇ1,PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Sanat Kitap Atölyesi II Kitabın hem tasarım ve hem de bir sanat nesnesi olabileceğini fark edecek ve her iki alanın yaratım prensiplerini kullanarak, özgün ve güncel işler üretme becerisini kazanacaktır.  PÇ1,PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Sanat Kitap Atölyesi III Kitabın hem tasarım ve hem de bir sanat nesnesi olabileceğini fark edecek ve her iki alanın yaratım prensiplerini kullanarak, özgün ve güncel işler üretme becerisini kazanacaktır.  PÇ1,PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Sanat Kitap Atölyesi IV Kitabın hem tasarım ve hem de bir sanat nesnesi olabileceğini fark edecek ve her iki alanın yaratım prensiplerini kullanarak, özgün ve güncel işler üretme becerisini kazanacaktır.  PÇ1,PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Grafik Stüdyo 1.Deneysel ve üç boyutlu tipografik anlatımlar üretir.
2.Tipografik sanat ve tasarım ürünleri oluşturur.
PÇ1
 PÇ4, PÇ5
PÇ6,PÇ7, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Yazı ve Tipografi 1.Harf ve yazı karakterleri ile ilgili kavramları, tipografinin kullanım alanlarını öğrenir.
2.Tipografik sanat ve tasarım yapıtları üretebilir.
PÇ1
 PÇ4, PÇ5
PÇ6,PÇ7, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Yerleştirme I
1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme
 

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Yerleştirme II 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Yerleştirme III 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Yerleştirme IV 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Yerleştirme V 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Yerleştirme VI 1-kavram üzerine teorik araştırma yapabilme
2-araştırmada edindiği bilgileri analiz edebilme
3- kavramlar arası ilişkiler kurabilme
4-kurduğu ilişkiler ve edindiği bilgiler ışığında sanat yapıtı üretebilme

PÇ6
PÇ7
PÇ9
PÇ10
Özgün Baskı I 1. Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği edinir.
2. Siyah-beyaz ve renkli mono baskılar yapar.
3. Jelatin baskı kalıbı hazırlar ve baskı aşamalarını uygulayabilir.
PÇ1
PÇ2
PÇ4, PÇ5
PÇ6,PÇ7, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Özgün Baskı II 1. Baskı resim tarihçesi ve teorik altyapısı hakkında bilgi sahibi olur.
2. Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği edinir.
3. Siyah-beyaz ve renkli linol baskılar yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ7, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Özgün Baskı III 1. Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği edinir.
2. Siyah-beyaz ağaç baskı yapar.
3. Renkli ağaç baskı uygulamaları yapar.
PÇ1
PÇ2
 PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Özgün Baskı IV 1. Baskı resim tarihçesi ve teorik altyapısı hakkında bilgi sahibi olur.
2.Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği edinir.
3. Siyah-beyaz ve renkli ahşap baskılar yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Özgün Baskı V 1. Baskı resim tarihçesi ve teorik altyapısı hakkında bilgi sahibi olur.
2.Baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği edinir.
3. Siyah-beyaz ve renkli ahşap baskılar yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Özgün Baskı VI •Serigrafi baskı materyallerini tanıma ve kullanma yeteneği edinir.
•Renkli ve siyah-beyaz serigrafi baskı yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ9,PÇ10, PÇ11
Fotoğraf ve Video Atölyesi I Güncel görüntü teknolojilerini kullanarak sanatsal ifade ve anlatım becerileri gerçekleştirilebilecektir.  PÇ2, PÇ3
PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ7
PÇ8, PÇ9
 
Fotoğraf ve Video Atölyesi II Güncel görüntü teknolojilerini kullanarak sanatsal ifade ve anlatım becerileri gerçekleştirilebilecektir.  PÇ2, PÇ3
PÇ4, PÇ5
PÇ6, PÇ7
PÇ8, PÇ9
 
Seçmeli Kuramsal Dersler    
Çevre ve Sürdürülebilirlik 1. Çevre ile ilgili temel kavramları açıklamak
2. Güncel çevre problemlerini ekolojik açıdan tartışmak.
3. Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimiyle ilgili kavramları açıklamak.
4. İklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak
5. Çevre kirliliği nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olma
6. Atık kavramını tanımlayarak, sıfır atık yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak
7. Ekolojik tasarım ve sıfır atık tasarım uygulamaları ile farkındalık kazanmak
PÇ1
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
İş Sağlığı ve Güvenliği 1. İşyerinde mevcut fiziki koşulları iyileştirmek üzere sorunları saptama, tanımlama, alternatif çözümler geliştirme ve çözme becerisi
2. İş yeri koşulları (gürültü, sıcaklık, toz vb.)için deney tasarlama, ölçüm alma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3. İşyerlerinde muhtemel riskleri değerlendirme ve insan sağlığını koruyacak çözümler geliştirme becerisi
PÇ1, PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ5, PÇ6
PÇ7, PÇ8
PÇ9, PÇ10
PÇ11
Fotoğraf Sanatı Kuramları • Fotoğraf sanatının kuramsal arka planını öğrenebilecektir.
• Fotoğraf sanatının diğer sanat ve bilim dalları ile ilişkisini kavrayabilecektir.
• Fotoğraf sanat akımlarını öğrenerek çalışmalarında uygulayabilecektir.
• Fotoğraf tarihinde önemli eserleri kuramlar ve akımlar içinde
değerlendirebilecektir. 
PÇ1
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7, PÇ9
Orta Doğu Sanatı 1.Tarihsel süreç içerisinde farklı kültürlere/ dönemlere/ usluplara ait
sanat ve eserlerinin özelliklerinin öğrenilmesi ve ayırt edilebilmesi.
2.Ele alınan dönem/ uygarlık sanatının ortaya çıkış, gelişim ve kendi içerisindeki değişim süreçlerinin nedenleriyle öğrenilmesi.
3.Sanat tarihi terminolojisinin; gerekli ikonografik ve malzeme - teknik bilgilerinin öğrenilmesi.
4.Eser inceleme.
PÇ1
PÇ2
PÇ3, PÇ4, PÇ7
PÇ10, PÇ11
Mitoloji 1. Mitolojinin temel kavram ve terimlerini kavrar.
2. Farklı uygarlıkların yaratılış mitolojilerini ana hatlarıyla açıklar.
3. Farklı uygarlıkların panteonları hakkında bilgi edinir.
4. Sanat tarihinden farklı eserlerde mitolojik unsurları tespit eder.
5. Çağdaş sanatta mitolojik unsurlar hakkında farkındalık kazanır.
PÇ1
PÇ2, PÇ3
PÇ4, PÇ6
PÇ7
Dijital Sanat 1. Dijital Sanatın dili ve karakteristiklerine ilişkin anlayış geliştirir.
2. Dijital Sanat bağlamında, sanat, sanatçı, sanat eseri ve izleyicinin değişen rollerini sorgular.
3. Dijital Sanatın tarihsel, teknolojik ve düşünsel kökenlerini kavrar.
4. Dijital Sanat alanından sanatçıların çalışmalarını inceler.
5. Dijital Sanat pratiklerini eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3, PÇ4
PÇ6,PÇ7
Çağdaş Türk sanatı 1.Türk Sanatının özellikle 1950 sonrası gelişim ve değişim süreçlerine ilişkin anlayış geliştirir.
2.Çağdaş Türk sanatçılarını ve eserlerini tanır.
3.Sanatçı ve İnisiyatifleri, galeri ve bienaller kapsamında inceler.
4.Türkiye’de gerçekleştirilen çağdaş sanat pratiklerini eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir. 
PÇ1
PÇ2, PÇ3
PÇ4,
PÇ6,PÇ7
Çiçek Tasarımı 1.Öğrenci doğa ile olan ilişkisini güçlendirir.
2.İnsan-doğa, sanat-doğa ilişkileri üzerinden düşünce üretme ve sanatsal üretim yapma pratiğini geliştirir.
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6, PÇ8
PÇ11