TR | EN
Program Yeterlilikleri

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

NO  PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI  KATKI DÜZEYİ 
3 2 1
Tam Katkısı Var Kısmen Katkısı Var  Hiç Katkısı Yok
1 Görsel sanatların temel kavram, eleman ve ilkelerini kavrama      
2 Görsel sanatların tarihçesine ilişkin bilgi edinme ve kullanma      
3 Görsel sanatlara ilişkin literatürü tarama ve kullanma becerisine sahip olarak edindiği bilgiyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme      
4 Görsel sanatlar alanına yönelik bilimsel, felsefi, kültürel ve teknolojik bilgi edinme ve ilgili gelişmeleri takip etme becerisi kazanma      
5 Görsel sanatların farklı alanlarında, farklı malzeme, teknik ve teknolojiler hakkında edindiği bilgiyi sanat pratiklerinin üretim süreçlerinde deneyimleme       
6 Disiplinlerarası çalışma bilgi ve becerisi edinerek teorik ya da uygulamalı süreçlerde sanat pratiklerine aktarma      
7 Anlatım ve sunum becerilerini geliştirme; uygun sunumlar yapabilmek için çeşitli tekniklerle ve programlarla sanatsal sürecin farklı aşamalarını ifade edebilme       
8 Karşılaşılan problemlere yönelik alternatif çözüm yolları üreterek deneysel üretimler gerçekleştirme becerisi geliştirme      
9 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle bireysel ya da işbirliği içinde yaratıcı, yenilikçi ve özgün sanatsal projeler yürütme ve sergileme       
10 Kendi sanat pratiklerine eleştirel bir bakış açısı geliştirebilme ve yapılan eleştirileri dikkate alabilme      
11 Sanatsal pratiklerin üretim ve sergileme süreçlerinde etik kurallara dikkat etme      

 

 

PROGRAM OUTCOMES OF DEPARMENT OF VISUAL ARTS

NO   PROGRAM OUTCOMES  Impurity Level
3 2 1
Full Partial  No
contribution contribution contribution 
1 Comprehending the basic concepts, elements and principles of visual arts.      
2 Acquisitioning and using the knowledge about the history of visual arts.      
3 Evaluating with a critical approach of the knowledge gained by having the ability to review and use the literature on visual arts.      
4 Gaining the ability to acquire scientific, philosophical, cultural and technological knowledge in the field of visual arts and follow the relevant developments.      
5 Experiencing the knowledge gained about different materials, techniques and technologies in different fields of visual arts in the production processes of art practices.      
6 Gaining the knowledge and skills of interdisciplinary study and transferring them to art practices in theoretical or practical processes.      
7 Developing articulacy and presentation skills; be able to express different stages of the artistic process with various techniques and programs in order to make appropriate presentations.      
8 Developing the ability to perform experimental productions by producing ways of alternative solutions for the problems encountered.      
9 Executing and exhibiting creative, innovative and original artistic projects individually or in collaboration with the theoretical and applied knowledge and skills acquired      
10 Developing a critical perspective on own art practices and to consider the criticisms of audiences.      
11 Paying attention to ethical rules in the production and exhibition processes of artistic practices.