TR | EN
Program Yeterlilikleri

1) Görsel sanatların temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini kavrama diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği
2) Sanat kültürünü, etiğini, sanatçıların hak ve sorumluluklarını kavrama becerisi
3) Sanatın görsel dilini, farklılıklarını, estetik duyarlılığını kavrama ve yapıtlarına yansıtma becerisi
4) Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, eserlerine yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi
5) Sanatın teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama becerisi
6) Sanat eseri oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve uygulama becerisi
7) Sanat sürecini ve sanat bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleme becerisi
8) Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma becerisi
9) Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele sanat anlayışını geliştirme becerisi
10) Doğanın ve çevrenin korunmasına duyarlı olma, eko-tasarıma önem verme konusunda farkındalık
11) Sanatın önemini kavratmak ve sanat bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri hazırlama becerisi