TR | EN
Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programına öğrenci kabul koşulları

Programa kabul edilecek öğrencilerle ilgili duyuru her yarıyıl öncesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılır. Aşağıdaki kurallar genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir.

(1)Lisans Derecesi

Önerilen yüksek lisans programına doğrudan başlayabilmek için aşağıda belirtilen alanlarda 3 veya 4-yıllık lisans derecesine sahip olmak gerekir:

Görsel Sanatlar Sanat Dalı:

Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Resim İş Eğitimi, Sinema Tv, İletişim, Fotoğraf, Video Sanatı, Video ve Fotoğraf,

 

Görsel İletişim Tasarımı Sanat Dalı:

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Animasyon, Sinema Tv, İletişim, Fotoğraf, Video Sanatı, Video ve Fotoğraf, Görsel Sanatlar, Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Resim iş Eğitimi

 

Başka bir ifadeyle, Sanat ve Tasarım Fak., Güzel Sanatlar Fak., Görsel Sanatlar Fak., Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak., Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak., Mimarlık ve Tasarım Fak., Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak., Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak., Sinema Sanatları Fak., Sanat ve Sosyal Bilimler Fak., İletişim Fak., Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü belirtilen fakültelerin Sanat ve Tasarım alanlarından mezunu olmak

 

Yukarıda belirtilen alanlar dışında lisans derecesi olanlar için bir bilimsel hazırlık programı ile öğrenci kabul edilebilir.

 

(2)Ulusal Sınav Puanları

Programa başvuru için gerekli ALES ve Yabancı Dil Sınavı puanları ESOGÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyledir. (Mevcut kurallara göre başvuru için en düşük ALES puanı 55, en düşük Yabancı Dil puanı da 0 olarak belirlenmiştir).YÖK Lisansüstü çerçeve yönetmeliğine göre Güzel Sanatlar ve Konservatuvara bağlı ana sanat dallarında ALES puanı aranmadığından, tüm adaylar için bu sınav yerine geçecek bir Giriş Sınavı yapılır. Giriş Sınavı puanı ALES sınav puanı gibi değerlendirilir.  Giriş Sınavı’nın bir kısmı teorik bilgi, bir kısmı da adayın çalışmalarından oluşan bir portfolyo değerlendirmesi içerir. Bu sınav Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür. Dil sınav puanı olarak gerekli en az puan sıfır olmakla birlikte, yabancı dil puanı %25 ağırlıkla sıralama puanı hesabına katılır.

 

(3)Lisans Not Ortalaması

 

Programa lisanstan başvuru için gerekli en az lisans not ortalaması ESOGÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyledir. (Mevcut kurallara göre başvuruda not ortalamasına bakılmamaktadır.)

 

(4)Puan Sıralaması

 

Her bir sanat dalı için başvuran adaylar için sıralama puanları belirlenir.  Bu puanlar için ağırlıklar ESOGÜ Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyledir. (Mevcut kurallara göre Giriş Sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %25’i alınarak sıralama puanı belirlenir.) İlan edilen kontenjan kadar ASIL aday belirlenir; diğer adaylar YEDEK olarak listelenir.