TR | EN
Program Hedefleri

Hedefler

 1. Sanat ve tasarım kuramları, pratiği ve estetiği konusunda ileri düzey bilgi
 2. Alana yönelik teknik bilgi ve becerilerini geliştirme ve derinleştirme becerisi
 3. Önceden edinilmiş bilgiler ve beceriler doğrultusunda alanıyla ilişkili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak sanat ve tasarım çalışmaları yapma ve bunları yorumlama becerisi
 4. Yaratıcılığını üst düzeyde kullanarak yenilikçi ve özgün bir sanat eserini-tasarımını tek başına üretip, sunma becerisi
 5. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, bir sanat eserini ve tasarımını betimleme, çözümleme ve yorumlama becerisi
 6. Akademik düzeyde araştırma yapma ve edindiği bilgiyi akademik düzeyde sözlü ve yazılı biçimde ifade etme becerisi
 7. Ulusal ve uluslararası düzeyde alanına ilişkin kongre, sempozyum, panel ve açık oturumlarda bilgi ve düşüncelerini etkin biçimde aktarma becerisi
 8. Ulusal ve uluslararası boyutta bağımsız olarak veya bir proje ekibiyle birlikte uyumlu ve üretken olarak çalışarak sanat-tasarım etkinliğini gerçekleştirme becerisi
 9. Ulusal ve uluslararası boyutta en az bir yabancı dili kullanarak çağın sanat ve tasarım anlayışını takip etme, gerekli bilgisayar yazılımıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma becerisi
 10. Herhangi bir sanat ve tasarım oluşumunu veya uygulamasını başlatma konusunda liderlik yapma becerisi
 11. Sosyal ve kültürel sorumluluklar hakkında farkındalık ve toplumu bilinçlendirme sürecinde etkin rol alma becerisi