TR | EN
1B. Yönetim Sistemi Alt Çalışma Birimi

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Server KESDİ  (Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Cemil YAVUZ (Dekan Yardımıcıs, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı)