TR | EN
Vizyon (Özbakış)

Güncel tasarım yaklaşımlarını odağına alan, sosyal, kültürel ve ekolojik farkındalık yaratacak dinamik bir müfredat kurgulayarak çağın getirdiği değişimlere eş zamanlı şekilde uyum sağlamak;  

Öncelikle Eskişehir ve çevre illerde faaliyet gösteren üretim sektörleri olmak üzere sanayi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklar ile etkin bağlar ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmak;  

Belirlenen hedefler doğrultusunda, bu alanda öğrencilerin ilk tercih edeceği bölümlerden biri olmak.