TR | EN
Doç. Emel YURTKULU
Doç. Emel YURTKULU

Eğitim:

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, 1997

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümü, 2007

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Bölümü, 2011