TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Tezcan BAHAR
Dr. Öğr. Üyesi Tezcan BAHAR

Eğitim:

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Programı, 2002

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 2006

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 2018