TR | EN
Dr. Öğr. Ü. Tezcan Bahar
Dr. Öğr. Ü. Tezcan Bahar
  • Araştırma Alanları: Baskıresim (Alternatif Baskıresim Teknikleri), Grafik Tasarım, Exlibris Sanatı, Güzel Sanatlar Eğitimi
  • E-Posta: email
  • Ofis: B-1-7
  • Öz Geçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Eğitim:

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Programı, 2002

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 2006

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 2018