TR | EN
Doç. N. Müge SELÇUK
Doç. N. Müge SELÇUK

Eğitim:

Lisans: Selçuk Üniversirtesi, Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2003

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Grafik Eğitim Bölümü, 2009

Sanatta Yeterlik: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümü, 2013