TR | EN
Fakülte Hakkında
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2009 yılında kurulmuştur. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak üç bölümden oluşmaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim-öğretime başlanmıştır. Fakültemiz, öğrenci alınan bölümlerinde çağdaş eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için çok yönlü ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemiz, bulunduğu çevre ve şehrin sanat ve tasarım alanına katkı sağlayacak projelerle, sanat ve tasarımın dinamik, barışçıl ve kavrayıcı gücünü yansıtmayı; öğrencilerine özgür ve yaratıcı anlatım olanakları sunmayı hedeflemektedir. Mezunlarımız aldıkları multidisipliner eğitim sonucunda alanları ile ilgili birçok iş kolunda çalışabilecekleri gibi, formasyon almaları durumunda öğretmenlik de yapabilirler.
Fakültemizin öz görüsü (vizyon), "ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilecek sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmektir." Bu öz görü doğrultusunda öz görevimiz (misyon),
 
- Sanat ve tasarım konularında kuramsal ve uygulamalı eğitim vermek,
- Öğretimde geleneksel ve modern araç ve gereçleri kullanmak,
- Sezgi, kavrama ve sunum tekniklerini geliştirmek,
- Sanatçı ve tasarımcı gücün açığa çıkacağı imkân ve fırsatlar oluşturmak,
- Sanat ve tasarımın tüm canlılar için olduğunu vurgulamaktır.
 
Fakültemiz Bademlik yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Mezunlarımızın yaratıcı, yenilikçi, yerel ve evrensel değerlerin farkında olan, teknolojiyi kullanabilen, çevreye duyarlı, kendini güncelleyebilen ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilecek nitelikli sanatçılar ve tasarımcılar olabilmeleri için öğrencilerimize gerekli imkanlar sağlanmaktadır.