TR | EN
Fakülte Hakkında
Sanat ve Tasarım Fakültesi 2009 yılında kurulmuştur. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümü olarak üç bölümden oluşmaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim-öğretime başlanmıştır. Fakültemiz, öğrenci alınan bölümlerinde çağdaş eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için çok yönlü ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemiz, bulunduğu çevre ve şehrin sanat ve tasarım alanına katkı sağlayacak projelerle, sanat ve tasarımın dinamik, barışçıl ve kavrayıcı gücünü yansıtmayı; öğrencilerine özgür ve yaratıcı anlatım olanakları sunmayı hedeflemektedir. Mezunlarımız aldıkları multidisipliner eğitim sonucunda alanları ile ilgili birçok iş kolunda çalışabilecekleri gibi, formasyon almaları durumunda öğretmenlik de yapabilirler.
 
Fakültemizin vizyonu, sanat ve tasarımın farklı alanlarında şimdinin ve geleceğin yönelimlerini izleyen, uygulayan ve yeni fikirlerle destekleyen, genç ve dinamik kadrosuyla çağın sunduğu olanaklar doğrultusunda, sanat ve tasarım bilincinin yayılmasına öğretim elemanları ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri özgün proje, üretim ve araştırmalarla öncülük eden, disiplinlerarası yaklaşım ile farklılığı benimseyen ve yenilikçi üretimleri sunan bir fakülte olmaktır.
 
Fakültemizin misyonu, analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip, sanat ve tasarım pratiklerini disiplinlerarası bir yaklaşım ile yaratıcılığı birleştirerek şekillendirebilen, bilimsel araştırmaları destekleyen ve teşvik eden, güncel teknolojiyi kullanarak kendi alanına uyarlayabilen, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, öğrenme merak ve isteğini canlı tutan, özgür, yenilikçi, girişimci, topluma ve çevreye sanat tasarım ve bilim ile katkıda bulunan, milli değerlere duyarlı, sorumluluk bilinci yüksek üretken ve lider profesyoneller yetiştirmektir.
 
Fakültemiz Bademlik yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Mezunlarımızın yaratıcı, yenilikçi, yerel ve evrensel değerlerin farkında olan, teknolojiyi kullanabilen, çevreye duyarlı, kendini güncelleyebilen ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilecek nitelikli sanatçılar ve tasarımcılar olabilmeleri için öğrencilerimize gerekli imkanlar sağlanmaktadır.