TR | EN
• Fakülte Altyapı ve Riskler Alt Çalışma Grubu

Prof. Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU (Dekan)

Prof. Dr. Şirin ŞENGEL (GİT Bölüm Başkanı)

Prof. F. Deniz KORKMAZ (GS Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice S. KESDİ (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi N. Aslı KAYA (ENTAS Bölüm Başkan Yardımcısı)

Mehmet SABAN (Fakülte Sekreteri)

Arman Atalar

Merih Mutlu BÜTÜN