Şartname

DÜZENLEYEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

YARIŞMANIN KONUSU

“Hayata Bağlı Ol” Afiş Tasarımı Yarışması

Yarışmanın konusu, madde ve/veya teknoloji bağımlılığının insan sağlığında, insan ilişkilerinde ve toplumda yarattığı maddi ve manevi olumsuz etkilerin, yol açtığı hasarların tasarım diliyle ortaya konulması, özellikle üniversite gençliği arasında görsel iletişim diliyle bu konuda farkındalığın arttırılmasıdır. Bu bağlamda yarışmanın ismi “Hayata Bağlı Ol” şeklinde belirlenmiştir.

YARIŞMANIN AMACI

 1. Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarım alanında eğitim alan ön lisans ve lisans programında öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek;
 2. Madde ve/veya teknoloji bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkilerinin tasarım diliyle ortaya konulmasına, özellikle üniversite gençliği arasında farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak
 3. Seçilen afiş tasarımlarını çeşitli mecralarda sergileyerek toplumu bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak.

 

KATILIMCILAR

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencileri

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğrencileri

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Programı Öğrencileri

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı
Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatlar Anasanat Dalı Öğrencileri

ESTÜ Porsuk Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı Öğrencileri

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI ve KURALLAR

 1. Yarışma belirtilen kurumların ön lisans ve lisans öğrencilerine açıktır.
 2. Yarışmaya en fazla 1 afiş tasarımı ile katılım sağlanabilir.
 3. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 4. Afiş tasarımının içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin bizzat katılımcı tarafından üretilmiş olması veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir.
 5. Afiş tasarımının daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, afişin tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.

Bu kurala uymayan afiş tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Yarışma tamamlanıp ödül veya sergileme hakkı kazansa dahi yarışmaya gönderilen tasarımlar 4.ve 5.maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa yasal faizi ile geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.
 2. Afişlerde slogan kullanma zorunluğu yoktur. Ancak slogan kullanılacaksa Türkçe olmasına, bağımlılığa özendirici olmamasına ve başka yerde kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir. 
 3. Afiş tasarımlarında, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımını gösteren görsel ya da görseller veya kullanım şekli hakkında bilgi veren ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
 4. Afişlerin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik bulunmamalıdır.
 5. Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmamasına dikkat edilmelidir.
 6. Afişler dijital ortamda hazırlanmalıdır. Çalışmalar için teknik serbesttir, ancak basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; tasarım yazılımları (Adobe Illustrator (Ai), Corel Draw, Adobe Photoshop vb.) kullanılarak yapılmalıdır.
 7. Afiş tasarımları 50x70 cm ölçülerinde dikey olarak çalışılmalıdır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 8. Afişler CMYK modunda 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalı, JPEG ve PDF (Orijinal boyutunda ve sıkıştırılmamış baskıya uygun PDF formatında, High Quality Print) uzantılı belge olarak herhangi bir sıkıştırma yapılmaksızın gönderilmelidir. Tasarımda kullanılacak görseller de baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır.
 9. Yarışmaya katılan ödül alan ve başarılı bulunan afişlerden bir seçki sergisi düzenlenecektir. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan çalışmaların katılımcılarına “Katılım Belgesi” e-posta yoluyla gönderilecektir.

AFİŞ GÖNDERİM KOŞULLARI

 1. Katılımcılar https://stf.ogu.edu.tr/hayatabagliolyarisma web sayfasında yer alan “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmalıdır. İmzalı başvuru formu bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 2. Afiş tasarımı ogustfhayatabagliol@gmail.com adresine “Başvuru Formu” (imzalı) ile birlikte imzalı olarak gönderilmelidir.
 3. Katılımcılar, yarışmaya başvurmakla katılma koşullarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

ESERLERİN KULLANIM HAKKI

                1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri  Kanunu  kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait  olacaktır. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde   kullanma hakkına sahip olacaktır.

                2. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü hazırlanan ürün ve hizmetlerden      kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

                3. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş             olacaklardır.

 

ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Eser değerlendirme kriterleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

   En az 10   /  En Fazla 20

1. Konuya, içeriğe ve amaca uygunluk

 

2. Anlaşılabilirlik ve etkileyicilik

 

3. Yaratıcılık ve özgünlük

 

4. Tekniğe uygunluk

 

5. Farklı mecralara uygulanabilirlik

 

TOPLAM

 

 

YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme TC. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulacak 5 kişilik Seçici Kurul tarafından yapılarak; birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ödülünü ve sergilemeyi hak eden eserler seçilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Son Başvuru Tarihi

27 Mart 2022 / Saat 17.00

Ön İnceleme Komisyonu Tarihi
27 Mart 2022

Jüri Değerlendirme Tarihi
28-29 Mart 2022

Sonuçların İlanı
30 Mart 2022

ÖDÜLLER

 1. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle layık görülmesi halinde sadece (miktar açısından) en yüksek ödüle hak kazanılmış sayılır.
 2. Ödüle ve sergilemeye layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 30 Mart 2022 tarihinden itibaren https://stf.ogu.edu.tr/hayatabagliolyarisma web adresinden duyurulacaktır.
 3. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına uygun olmaması halinde, jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 4. Yarışma düzenleyen kurum kazanan tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini bozmamak veya değiştirmeksizin, ödül kazanan eserler üzerinde amaca ve yayımlamaya yönelik değişiklik isteme veya yapma hakkına sahiptir.

Toplam 7000 TL para ödülü bulunmaktadır.

Birincilik Ödülü: 3.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü 1.000 TL

Mansiyon: 2 Adet, her biri 500 TL

SERGİ AÇILIŞ TARİHİ / SÜRESİ ve SAATİ
5 Nisan 2022 – 5-29 Nisan 2022 / Saat 16.00

SERGİ ADRESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu (Sergi yeri ve açılış saati ile ilgili güncel değişiklikler olduğu takdirde önceden web sayfasında duyurulacaktır)

İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR

Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak TC. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır. Yarışma Düzenleme Kurulu, Yarışma İle İlgili Değişiklik Yapma Hakkını, İnternet Sitesinden Önceden Duyurmak Kaydıyla Saklı Tutar.