TR | EN
• Fakülte Birim İç Değerlendirme Raporu Eğitim Öğretim Başlığı (BİDR) Alt Çalışma Grubu

Araş. Gör. Serenay ANIK GÖK

Araş. Gör. Murat TOPALOĞLU

Araş. Gör. Safa ATALAY

Öğr. Gör. Parvin GHORBANZADEH DİZAJİ

Araş. Gör. Şeyma Nalan EKİCE

Dr. Öğr. Üyesi Cemil YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi N. Aslı KAYA

Mehmet SABAN (Fakülte Sekreteri)

Beytül SEZEN (Memur)

Serap TAŞKIRAN (Memur)

Merih Mutlu BÜTÜN