TR | EN
Kalite Güvence Sistemi

Raporlar

Sanat ve Tasarım Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Üretim Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Raporu (2018 -2021)

 

Toplantılar

Görsel Sanatlar Bölümü, Öğretim Elemanları İç Paydaşlar Çevrimiçi Toplantısı

Görsel Sanatlar Bölümü, Bölüm Kalite Kurulu Toplantısı, Bölüm Başkanı Prof. Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU başkanlığında, Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. A. Gaye KALAVLI, Prof. F. Deniz KORKMAZ, Doç. Serenay ŞAHİN Doç. Dr. Elif AVCI, Dr. Öğr. Üyesi N. Müge SELÇUK, Öğr. Gör. Parvin GHORBANZADEH DİZAJİ ve Arş. Gör. Şeyma EKİCE’nin katılımlarıyla 17.06.2021 tarihinde saat 10.30’da çevrimiçi olarak  gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Kalite Çalışmaları kapsamında EBYS üzerinden de tebliğ edilen Fakülte Kalite Kurulu ve Alt Çalışma Grupları ile birlikte Bölüm Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Gruplarına ilişkin bilgi verilmiştir. Bölüm kalite çalışmalarının kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi başlıklarından oluştuğu ve her bir başlık ile ilgili bölüm öğretim elemanlarımızın katkılarının neler olabileceği üzerine açıklamalar yapılmıştır. Bir sonraki toplantı için bölüm öğretim elemanlarından YÖKAK başta olmak üzere üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan raporlar ve değerlendirmelerle birlikte diğer üniversite ve fakültelerin kalite kurulları ve yaptıkları çalışmaların incelenerek ön bilgi sahibi olmaları ve görevli oldukları başlıklar çerçevesinde bölümde yapılabilecek çalışmaları araştırarak gelecek toplantıda paylaşmaları istenmiştir.

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Öğretim Elemanları İç Paydaşlar Çevrimiçi Toplantısı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları ile İç Paydaş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

16.06.2021 Çarşamba günü saat:11:00’de Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları ile zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirilmiş, kalite güvencesi çalışmaları ile ilgili bilgi verilmiştir. Kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi başlıklarıyla oluşturduğumuz komisyonlarda görev alan öğretim elemanları bilgilendirilmiştir. Bahar döneminde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen dersler ve öğrenci başarıları ile ilgili konuşulmuş, öğrenci başarısını artırmak için neler yapılabileceği tartışılmıştır. Gelecek dönemlerde ders devam ve yoklamalarına daha fazla önem verilmesi konusu karara bağlanmıştır. Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için alanda önemli yarışmalara yönlendirilmesi kararı alınmıştır. Toplantı, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülbin Özdamar AKARÇAY başkanlığında, Dekan Yardımcısı ve bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Şirin ŞENGEL, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Tezcan BAHAR, Bölüm Başkan yardımcısı Öğr. Gör. Latif KOŞU, Dr. Öğr. Üy. Emel YURTKULU, Dr. Öğr. Üy. Bilge KINAM, Öğr. Gör. Tunçemre DOĞRAMACI, Öğr. Gör. Ayşe SARITAŞ, Öğr. Gör. Stefani AYDIN, Öğr. Gör. Natasja BİLLAU Arş. Gör. Serenay ANIK GÖK, Arş. Gör. Murat TOPALOĞLU katılımıyla gerçekleşmiştir.

 

Fakülte Kalite Komisyonu Toplantısı

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 02.06.2021 tarih ve 21/15 sayılı kararı olan Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinden önce 09.04.2021 tarihinde Fakülte Kalite Komisyonu, pandemi koşulları ve çevrimiçi derslerin yoğunluğu nedeniyle e-posta yoluyla toplanmıştır.  Dekan Prof. Düriye KOZLU İSMAİLOĞLU’nun daveti ile Doç Dr. Şirin ŞENGEL, Doç.Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY, Doç. Serenay ŞAHİN, Doç.Dr. Elif AVCI, Dr. Öğr. Üy. Emel YURTKULU, Dr. Öğr. Üy. Tezcan BAHAR ve Arş. Gör. Dr. Hatice SERVER KESDİ, Arş. Gör. Serenay ANIK GÖK ve Arş. Gör. Murat TOPALOĞU VE Fakülte Sekreteri Mehmet SABAN’ın görüşleri e-posta üzerinden görüşleri alınmıştır.