TR | EN
Doç. Pervin KURBANZADE
Doç. Pervin KURBANZADE

Eğitim: 

Lisans: Elm o Farhang Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümü, Tezli, Tahran/İran

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü, 2013

Sanatta Yeterlik: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2017