Dersler

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler 

Yüksek Lisans derecesi için (bilimsel hazırlık dersleri hariç) 7 adet 3 kredilik ders, bir seminer ve tez çalışması (uzmanlık alan dersi ile birlikte) gereklidir.  Bu derslere iki adet zorunlu ders (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Yirminci Yüzyıl Sanatı dersleri) dahildir.

Programda açılacak derslerin tamamı—yukarıda bahsedilen iki ders hariç—seçmelidir. Danışman onayı ile alınacak dersler belirlenir.  Başarısız olunan bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.  Başka üniversitelerden de iki ders almak mümkündür. Ana Sanat Dalı altında açılan Yüksek Lisans Dersleri aşağıda listelenmiştir.  Tüm seçmeli dersler 7,5 AKTS kredisi 3 yerel kredidir. 

 

  Ders Kodu Dersin Adı Yerel
Kredi
AKTS
Kredisi
 
  514301012 Resimde Yeni Arayışlar Stüdyosu 3 7,5  
  514301013 Modern Düşünce Biçimleri ve Sanat 3 7,5  
  514301014 Çağdaş Sanat Atölyesi 3 7,5  
  514301015 Yirminci Yüzyıl Sanatı (zorunlu) 3 7,5  
  514301016 Video Sanatı 3 7,5  
  514301017 Fotografik İmge Stüdyosu 3 7,5  
  514302017 İllüstrasyonda Deneysel Uygulamalar 3 7,5  
  514302018 Postmodern ve Ötesi 3 7,5  
  514302019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (zorunlu) 3 7,5  
  514302020 Yazı ve İmge 3 7,5  
  514302021 Deneysel Tasarım Projesi 3 7,5  
  514302022 Disiplinlerarası Üretim Atölyesi 3 7,5  
  514302023 Resimde Yeni Eğilimler Stüdyosu 3 7,5  
  514302024 Sanat ve Uzam Stüdyosu 3 7,5  
  514302025 Seminer 0 7,5  
  514301900 Uzmanlık Alan Dersi 0 5,0  
  514302701 Yüksek Lisans Tezi 0 25