Moda ve Tekstil Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü açılmasındaki ana hedef; sanat ortamı ve üniversitenin bilimsel, teknolojik ortamının birlikteliği ile Türk sanayicisinin karşı karşıya bulunduğu özgün tasarım ihtiyacını karşılayacak olan donanımlı moda ve tekstil tasarımcıları yetiştirilmesini sağlamaktır.
 
Bölüm kapsamında, öncelikle, giysi tasarımı ile ilgili olarak drapaj (kumaşın giysi konumundaki görünüşü), dikiş teknikleri, kalıp hazırlama ve sanatsal içerikli teorik ve uygulamalı dersler yer alacaktır. Bu şekilde, herhangi bir amaca yönelik olarak giysi tasarımında göz önünde bulundurulması gereken unsurlar öğrenciye aktarılacaktır. Ayrıca, bilgisayar teknolojisi kullanılarak tasarım yapabilme becerisi çeşitli bilgisayar bölümları yardımıyla kazandırılacaktır.
 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü; Türk Toplumu’nun tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin eğitimde yer alması gerekliliğinden yola çıkarak, günümüz ulusal değerlerinin, evrensel değerler içinde oluşturulmasıyla yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Eskişehir’in dünya çapında markalaşmış moda firmaları SARAR ve ÇETİNTAŞ gibi giyim sanayinde ihtiyaç duyulan uzman kadro yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
 
    
Ülkemizin tekstil sektöründeki gelişmişliği oranında dünya pazarlarında pay sahibi olmayışı kendine özgü marka ve modeller yaratamamasının sonucudur. Bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması, moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacak, dolayısı ile Türk Moda ve Tekstil Sanayinin daha da gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.
 
Giyim ve aksesuarların ilk çağlardan beri insanların yaşantısında önemli yer alması ve sürekli kendini yenileyen bir alan olması, insanların ekonomik durumlarına paralel olarak modaya daha fazla ilgi duymaları mesleğin geleceğinin de iyi olacağını göstermektedir.
 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde; elyaf, iplik, dokuma ve örme kumaş, boya, baskı, teknolojileri ve ürünleri ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler yer alacaktır. Temel teknolojik bilgilendirme ile beraber uluslararası pazarlar, tekstil ürünlerinin pazarlama teknikleri, ekonomi ve finansal bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir. Tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması becerisine sahip uzmanların yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Bölüme henüz öğrenci alınmamaktadır.