Fakülte Koordinatörleri

Erasmus Fakülte Koordinatörü

Doç. F. Deniz Korkmaz

fdenizkorkmaz@gmail.com

Mevlana Fakülte Koordinatörü

Doç. F. Deniz Korkmaz

fdenizkorkmaz@gmail.com

Farabi Fakülte Koordinatörü

Doç. F. Deniz Korkmaz

fdenizkorkmaz@gmail.com

Erasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Öğr. Gör. Stefanie Aydın

stefanie.aydin@gmx.de

Mevlana Görsel İletişim Tasarımı 
Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Tunçemre Doğramacı

tdogramaci@yahoo.com

Farabi Görsel İletişim Tasarımı 
Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Latif Koşu

latifkosu@gmail.com

Erasmus Görsel Sanatlar 
Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. A. Gaye Kalavlı

gayekalavli@gmail.com