Ölçme ve Değerlendirme

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde 3 ve üstü yerel krediye sahip derslerde ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve bir dönem sonu sınavı verilir. Programdan mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Her bir sınav veya proje 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş oranlara göre başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır.